PROJEKTY W BUDOWNICTWIE

BUDOWNICTWO KOMERCYJNE
I UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

HOTELE I SALE KONFERENCYJNE
BIUROWCE
CENTRA HANDLOWE
PARKINGI I GARAZE
BUDOWNICTWO DLA
SZKOLNICTWA
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
POZOSTAŁE OBIEKTY
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

BUDOWNICTWO
PRZEMYSŁOWE

CEMENTOWNIE
STALOWNIE
ZAKŁADY PRODUKCYJNE
HALE MAGAZYNOWE
SILOSY

POZOSTAŁE OBIEKTY
PRZEMYSŁOWE

BUDOWNICTWO INŻYNIERSKIE
W INFRASTRUKTURZE

MOSTY I KŁADKI
TUNELE
POZOSTAŁE OBOEKTY
INŻYNIERSKIE


Kompleks mieszkalny Brunnmatt-Ost ‘Fünf Freunde’


2010-2011, Bern, CH
 • Inwestor

Baugesellschaft Brunnmatt-Ost, p.A. Emil Merz AG, Bern

 • Architekt/Zleceniodawca

- ANS Architekten und Planer SIA AG, Worb
- Esch Sintzel GmbH, Architekten ETH SIA BSA, Zürich
- Ernst Basler+Pratner AG, Zürich

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy

  • Opis projektu

Blok mieszkalny w formie grzebieniowej składający się z pięciu skrzydeł połączonych budynkiem głównym. Kompleks zawiera ponad 100 mieszkań
Zadanie:
Projekt wykonawczy konstrukcji kompleksu mieszkaniowego.
Rozwiązanie:
Wykonanie projektu konstrukcji nośnej żelbetowej budynku – projekt wykonawczy. Zakres opracowania: wymiana gruntu, płyta fundamentowa na palach;
system nośny: ściany żelbetowe nośne i stropy żelbetowe, kaltki schodowe, szyby windowe i balkony.

 


Kompleks komercyjno-biurowy ‘Odra Tower’


2010-2011, Wrocław, PL
 • Inwestor

Gant Sp. z o.o., Wrocław

 • Architekt/Zleceniodawca:

Walas Arch., BARIN Sp. z o.o., Wrocław

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH

 • Zakres projektu

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę
- projekt wykonawczy
- nadzór autorski

 • Opis projektu

Budynek wysoki w konstrukcji żelbetowej, dwa poziomy garaży podziemnych i 16 kondygnacji użytkowych biurowo-mieszkalnych; powierzchnia użytkowa 50 000m2, wysokość budynku 62m.
Zadanie:
Projekt konstrukcji nośnej budynku.
Rozwiązanie:
Wykonanie projektu konstrukcji nośnej żelbetowej budynku w dwóch fazach: projekt budowlany, projekt wykonawczy. Zakres opracowania:
- fundamenty: płyta fundamentowa na palach, technologia ścian szczelinowych pod zewnętrzne ściany nośne budynku
- system nośny: szkielet żelbetowy, składający się z trzonów schodowych i szybów windowych, słupów, belek i podciągów, stropów i ścian usztywniających żelbetowych oraz sylikatowych zbrojonych

 


Zakłady produkcyjne ‘Rolls Royce Marine’


2009-2010, Gniew, PL
 • Inwestor

Rolls Royce Marine

 • Architekt/Zleceniodawca

ISG Europe

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- przebudowa i rozbudowa zakładów produkcyjnych
- projekt wykonawczy
- nadzory budowlane

 • Opis projektu

Modernizacja i rozbudowa zakładu produkcyjnego Rolls Royce Marine w Gniewie pod Gdańskiem
Zadanie:
Modernizacja hali produkcyjnej, budowa nowej malarni, adaptacja i rozbudowa układu komunikacyjnego zakładu.
Rozwiązanie:
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej, żelbetowej i murowej; projekty mediów towarzyszących. Wymiana i wzmocnienie elementów stalowych istniejącej hali; nowe fundamenty blokowe pod maszyny, posadzka przemysłowa; kompletna konstrukcja nowej malarni; modernizacja fasady oraz doświetlenia hali malarni; system ogrzewania i wentylacji; niezbędne roboty remontowe (malowanie, zabezpieczenia antykorozyjne, wymiana okien).

 


Hotel Campanile – Premiere Classe


2008-2010, Wrocław, PL
 • Inwestor

Warimpex; Starwood Capital Group

 • Architekt/Zleceniodawca:

Impressio Sp. z o.o., Wrocław

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- projekt budowlany i pozwolenie na budowę

 • Opis projektu

Kompleks hotelowy składający się z 2-skrzydłowego budynku hotelowego, parkingu i ogrodu; zajmie działkę o powierzchni 1,4 ha.
W skład kompleksu wchodzą: dwugwiazdkowy hotel Campanile i jednogwiazdkowy obiekt Premiere Classe. Na parterze znajdują się: recepcja, sale konferencyjne, bar oraz restauracja. Na czterech górnych kondygnacjach znajduje się 288 pokoi.
Budowa – na  http://www.youtube.com/watch?v=iv0HNyvYZu8

Zadanie:
Projekt konstrukcji nośnej budynku.
Rozwiązanie:
Żelbetowa konstrukcja  nośna budynku składa się z:
- Żelbetowej płyty fundamentowej położonej na zagęszczonym podłożu żwirowym,
- Żelbetowych słupów, ścian, tarcz, podciągów, klatek schodowych i szybów windowych,
- Żelbetowych stropów o grubości 16 cm.
Przykrycia szybów windowych i klatek schodowych oraz zadaszenia nad wejściami do budynku zaprojektowano w konstrukcji stalowej.

 


Kładka w ciągu dr. woj. nr 786


2010, Kielce, PL
 • Inwestor

Miasto Kielce

 • Architekt/Zleceniodawca

Zarząd Dróg Miejskich w Kielcach

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- koncepcje architektoniczne
- uzgodnienia lokalizacyjne i sieciowe
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar i kosztorys inwestorski.

  • Opis projektu

Kładka żelbetowa nad drogą dwupasmową wojewódzką nr 786, dwuprzęsłowa długości całkowitej 41,5m i rozpiętości przęsła głównego 15,4m. Szerokość pomostu 3,4m.
Zadanie:
Projekt przejścia bezkolizyjnego pomiędzy kompleksem szpitalnym a pobliskiemi osiedlami mieszkaniowymi.
Rozwiązanie:
Kładkę zaproponowano w tradycyjnej technologii żelbetowej podpartą na dwóch słupach stalowych połączonych w fundamencie. Podporę pośrednią zlokalizowano na pasie rozdzielającym jezdnie. Architektura została dopasowana do miejskiej stylistyki.
Z powodu ograniczonej wolej przestrzeni w pobliżu lokalizacji zamiast pochylni zastosowano windy dla osób niepełnosprawnych.

 


Most drogowy WD-19


2010, Lublin, PL
 • Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

 • Architekt/Zleceniodawca:

DHV Sp. z o.o.

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar robót

  • Opis projektu

Trójprzęsłowy most belkowy 18,0m + 32,0m +18,0m o konstrukcji betonowej sprężonej, dwujezdniowy o szerokości 2 x 14,9m
Zadanie:
Przeprowadzenie drogi Mełgiew – Lublin nad droga ekspresową S17/19.
Rozwiązanie:
Obliczenia statyczne oraz sprężenia dźwigarów. Rysunki do projektu budowlanego, rysunki szalunkowe, zbrojeniowe, trasy kabli. Opis konstrukcji i specyfikacje techniczne.

 


Most drogowy WD-18


2010, Lublin, PL
 • Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

 • Architekt/Zleceniodawca

DHV Sp. z o.o.

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar robót

  • Opis projektu

Dwuprzęsłowy most belkowy 28,0m +28,0m o konstrukcji betonowej sprężonej, jednojezdniowy o szerokości 12,8m.
Zadanie:
Przeprowadzenie drogi Świdnik – Wólka Lubelska nad droga ekspresową S17/19.
Rozwiązanie:
Obliczenia statyczne oraz sprężenia dźwigarów. Rysunki do projektu budowlanego, rysunki szalunkowe, zbrojeniowe, trasy kabli. Opis konstrukcji i specyfikacje techniczne.

 


Silos Pollytag na popiol lotny V=12000 m3


2009-2010, Gdansk, PL
 • Inwestor

Pollytag AG, Gdansk, PL

 • Architekt/Zleceniodawca

Vertex AG, Siechnice, PL

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt budowlany
- pozwolenie na budowę
- projekt wykonawczy
- nadzór budowlany

 • Opis projektu

Silos żelbetowy na popiół lotny wykonany w technologii slizgowej o objętości V=9000 m3
Zadanie:
Projekt konstrukcyjno-wykonawczy silosau żelbetowego na popiół lotny, dla zakładów produkcyjnych kruszywa Pollytag AG w Gdańsku
Rozwiązanie:
Projekt koncepcyjny wraz z detalami konstrukcyjnymi silosu żelbetowego wraz z systemem zasypywania na dachu silosu, oraz systemem poboru materiału pod silosem; system komunikacji pionowej.
Projekt płyty fundamentowej na palach betonowych.
Projekt wykonawczy: rysunki szalunkowe i rysunki zbrojeniowe silosu żelbetowego, obliczenia statyczne i dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowej klatki schodowej, podestów serwisowych, leja zsypowego oraz konstrukcji dachu.

 


Stalownia ‘Huta Warszawa ARCELOR’


2006, Warszawa, PL
 • Inwestor

Huta Warszawa ARCELOR

 • Architekt/Zleceniodawca

Huta Warszawa, Arcelor-Mittal

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z .o., Kraków

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- nadzór budowlany

 • Opis projektu

Adaptacja regionu schładzania kęsów stalowych.
Zadanie:
Projekt konstrukcji stalowych pod urządzenia technologiczne oraz konstrukcji żelbetowej wsporczej.
Rozwiązanie:
Projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy, analizy statyczne i dynamiczne, rysunki inżynierskie i warsztatowe konstrukcji stalowej, rysunki szalunkowe i zbrojeniowe konstrukcji żelbetowej. Realizacja budowy; podwykonawca konstrukcji stalowych: Hale stalowe Sp. z o.o.

 


Most wantowy na autostradzie A281


2004-2005, Bremen, DE
 • Inwestor

ARGE Schrägseilbrücke, Brema, DE

 • Architekt/Zleceniodawca

ARGE Schrägseilbrücke

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- projekt montażowy

  • Opis projektu

Geometria: -Los A ca 480 m -Los B ca 370 m -Konstrukcja stalowa ca 5`000.ton
Zadanie:
Dokumentacja wykonawcza konstrukcji stalowej i konstrukcji żelbetowej.
Rozwiązanie:
Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, rysunki szalunkowe i zbrojeniowe płyty jezdni, zestawienia i zamówienia materiałów, projekt montażu

 


Silosy – Cementownia ‘Eastver’


2005-2007
Khursaniyah, SA
 • Inwestor

Eastern Province Cement Company EPCC, Dammam 31412, SA

 • Architekt/Zleceniodawca

Krupp Polysius AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Krupp Polysius AG, Neu Beckum;
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH

 • Zakres projektu

- nadzory budowlane

 • Opis projektu

Silos żelbetowy klinkieru wykonywany w technologii ślizgowej
Zadanie:
Nadzory budowlane wraz z kontrola dokumentacji wykonawczej
Rozwiązanie:
Analiza dokumentacji wykonawczej, poprawki dokumentacji wykonawczej; nadzory budowlane w Khursaniyah.

 


Centrum Naukowej Informacji Medycznej – Akademia Medyczna


2008, Wrocław, PL
 • Inwestor

Akademia Medyczna, Wrocław

 • Architekt/Zleceniodawca:

Heinle Wischer Partner GbR, Dresden; Akademia Medyczna, Wrocław

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein

 • Zakres projektu

- projekt konkursowy z biurem arch. HWP Dresden (pierwsze miejsce)
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 15 500m2; lokalizacja: zbieg ulic Mikulicza i Marcinkowskiego
Budynek biblioteki w konstrukcji żelbetowej ze stropami i podciągami sprężonymi wylewanej na mokro z jednym poziomem garaży podziemnych. Sale wykładowe i seminaryjne, duża sala konferencyjna i biblioteka.
Zadanie:
Kompleksowe wykonanie projektu konstrukcyjnego budynku.
Rozwiązanie:
Wykonanie projektu konstrukcji nośnej żelbetowej budynku w trzech fazach: projekt konkursowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy. Zakres opracowania: fundamenty – płyta fundamentowa, częściowo wzmocniona palami jet-grounding
system nośny: szkielet żelbetowy, składający się z trzonów schodowych i szybów windowych, słupów, belek i podciągów, stropów i ścian usztywniających żelbetowych i sprężonych; konstrukcja specjalna: żelbetowe wiszące i stropy żelbetowe podwieszone, konstrukcje stalowe podporowe pod system centrali klimatyzacyjnych

 


Biblioteka Nauk Scisłych Politechniki Wroclawskie


2007, Wrocław, PL
 • Inwestor

Politechnika Wrocławska

 • Architekt/Zleceniodawca

- Heinle Wischer Partner GbR, Dresden
- Poltechnika Wrocławska, Wrocław

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein

 • Zakres projektu

- projekt konkursowy z biurem arch. HWP Dresden (pierwsze miejsce)
- projekt budowlany (pozwolenie na budowę)
- projekt wykonawczy
- nadzory budowlane

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 14 000m2; lokalizacja: Plac Grunwaldzki, kampus główny Politechniki Wrocławskiej
Budynek trój-członowy (zwornik zamykający budynki D1 i D2) z przejazdem pod częścią środkową; jeden poziom garaży podziemnych. Funkcje budynku: regionalne centrum informatyki, biblioteka Politechniki Wrocławskiej, pomieszczenia administracyjne i reprezentacyjne.
Zadanie:
Kompleksowe wykonanie projektu konstrukcyjnego budynku.
Rozwiązanie:
Wykonanie projektu konstrukcji nośnej żelbetowej budynku w trzech fazach: projekt konkursowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy. Zakres opracowania:
fundamenty: płyta fundamentowa, częściowo wzmocniona palami jet-grounding; projekt zabezpieczenia budynków sąsiednich; konstrukcja by-pass’u dla magistrali ciepłowniczej
system nośny: szkielet żelbetowy, składający się z trzonów schodowych i szybów windowych, słupów, belek i podciągów, stropów i ścian usztywniających żelbetowych; konstrukcja specjalna: stropy żelbetowe podwieszone, schody stalowe, konstrukcja przejazdu pod częścią B, konstrukcje stalowe podporowe pod system centrali klimatyzacyjnych budynku.


Hotel Holiday Inn Express


2008, Rümlang, CH
 • Inwestor

Holiday Inn Express

 • Architekt/Zleceniodawca:

EBP AG Zürich, CH

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ing.-Büro Z.Sacharuk GmbH.
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- projekt budowlany
- nadzór autorski

 • Opis projektu

Budynek hotelowy w kształcie litery U posiada 2-poziomowy parking podziemny i ogród przyhotelowy.
Obiekt stanowi cztero-gwiazdkowy hotel Holiday Inn Express . Budynek posiada jednostronnie otwarty dziedziniec wewnętrzny przez które prowadzi główne wejście do budynku. Obiekt hotelowy ma sześć kondygnacji naziemnych. Parter to recepcje, sale konferencyjne, bar oraz restauracja. Na pięciu górnych kondygnacjach znajduje się pokoje hotelowe.
Zadanie:
Projekt konstrukcji nośnej budynku.
Rozwiązanie:
Żelbetowa konstrukcja nośna budynku składa się z:
- żelbetowej płyty fundamentowej stanowiącej podstawę
- 2-poziomowego garażu podziemnego, żelbetowych słupów, ścian, tarcz, podciągów, stropów, klatek schodowych i szybów windowych.
Przykrycia szybów windowych i klatek schodowych, konstrukcje pod fasadę szklana oraz zadaszenia nad wejściami do budynku zaprojektowano w konstrukcji stalowej.

 


Budynek biurowo-mieszkalny ‘Ruchfeld-Chateau’


2008-2009
Münchenstein, CH
 • Inwestor

Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein, CH

 • Architekt/Zleceniodawca:

Paweł Sacharuk; N + Z.Sacharuk

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. Z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- projekt budowlany
- nadzór autorski

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 140 m2 Powierzchnia zabudowy: 70 m2 Kubatura: 500 m3
Zadanie:
Projekt budynku biurowo-mieszkalnego. Parter – część biurowa, Piętro – część mieszkalna, Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, Projekt wykonawczy
Rozwiązanie:
Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy (obliczenia statyczne, rysunki, uzgodnienia. Nadzory: autorski i inwestorski. Budynek piętrowy z poddaszem użytkowym. Przyziemie w konstrukcji żelbetowej. Piętro prefabrykowane w konstrukcji szkieletu drewnianego. Dach budynku – konstrukcja drewniana o ustroju jętkowym.

 


Parking wielopoziomowy ‘Woldi-Wilson Garage’


2006, Strasbourg, FR
 • Inwestor

Miasto Strasburg

 • Architekt/Zleceniodawca:

Bifinger Berger GmbH. Freiburg

 • Realizacja/Konstrukcja

Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy

 • Opis projektu

Wielopoziomowy parking samochodowy przy głównej stacji kolejowej w Strasburgu.
Zadanie:
Projekt wykonawczy konstrukcji nośnej żelbetowej.
Rozwiązanie:
Obliczenia statyczne detali; rysunki szalunkowe, rysunki zbrojeniowe konstrukcji żelbetowej.


Parking podziemny ‘WSJ-209 ‘Novartis’


2005-2006, Basel, CH
 • Inwestor

NOVARTIS AG, Basel

 • Architekt/Zleceniodawca:

EBP+Partner AG, Zürich

 • Realizacja/Konstrukcja

- EBP+Partner AG, Zürich
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- konstrukcja żelbetonowa

 • Opis projektu

Parking podziemny 2-poziomowy na 2000 aut.
Zadanie:
Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej.
Rozwiązanie:
Dokumentacja wykonawcza konstrukcji żelbetowej. Ściany żelbetowe, słupy stalowe o pełnym przekroju. Płyta fundamentowa i stropy żelbetowe. Klatki schodowe żelbetowe. Rampy wjazdowe i zjazdowe żelbetowe.

 


Cementownia ‘Podgrodzie’


2001-2002
Raciborowice, PL
 • Inwestor

„KLOESTERS” Sp. z o.o., Wrocław, PL

 • Architekt/Zleceniodawca

Allmineral AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt przetargowy

 • Opis projektu

Cementownia o produkcji dziennej 3500 ton cementu.
Zadanie:
Etap 1- Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu, projekt ochrony środowiska, system dostawy materiałów surowych, kruszarnia, silosy cementu, stacja załadunku cementu.
Rozwiązanie:
Generalny projektant. Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę. Projekt budowlany wielobranżowy: branża architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, przyłącza i sieci zewnętrzne (wod-kan, odprowadzenie wód deszczowych, elektryczna, telefoniczna, grzewcza) sieci wewnętrzne (instalacja sanitarna, ogrzewanie, wentylacja, sprężone powietrze, system hydrantów p.poż, elektryczna silno i niskoprądowa, telefoniczna, przeciwporażeniowa, ochronna, telewizja przemysłowa, system usuwania odpadów)


Budynek biurowy ‘Jacob birghart House’


2002, Basel, CH
 • Inwestor

I.B.O. Development AG, Zug

 • Architekt/Zleceniodawca:

Zwimpfer Partner Architekten, WMM AG, Basel

 • Realizacja/Konstrukcja

Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy

 • Opis projektu

Budynek w konstrukcji żelbetowej w kształcie grzebienia, 6 kondygnacji, dwa poziomy garaży podziemnych; publiczny ciąg komunikacyjny pieszo-rowerowy; długość całkowita 210m i szerokość 45m.
Zadanie:
Projekt konstrukcji nośnej budynku.
Rozwiązanie:
Wykonanie projektu konstrukcji nośnej żelbetowej budynku w fazie wykonawczej. Opracowania:
- płyta fundamentowa i skrzynia żelbetowa na garaże
- system nośny: szkielet żelbetowy, składający się z trzonów schodowych i szybów windowych, słupów, belek i podciągów, stropy żelbetowe i stropy sprężone


Szpital ‘Nouveau Hospital Civil NHC’


2003-2004
Strasbourg, FR
 • Inwestor

Miasto Strasburg

 • Architekt/Zleceniodawca

Claude Vasconi Architect Paris, Hoch-Tief AG, Freiburg

 • Realizacja/Konstrukcja

Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy

 • Opis projektu

OSzpital publiczny miasta Strasburg, powierzchnia użytkowa: 80 000m2, lądowisko helikopterów na dachu budynku.
Zadanie:
Projekt wykonawczy konstrukcji nośnej żelbetowej. Projekt fasady z elementów prefabrykowanych.
Rozwiązanie:
Obliczenia statyczne detali; rysunki szalunkowe, rysunki zbrojeniowe wraz z listami materiałowymi.Kompleks bloków mieszkalnych, Osiegle ‘Gradowa’


2001-2002
Wrocław, PL
 • Inwestor

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOJEWODZIANKA, Wrocław

 • Architekt/Zleceniodawca:

Arch. Andrzej Ryś, Wrocław

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. Z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- nadzór autorski

Brak galerii zdjęć
 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 6273,5 m2 Powierzchnia zabudowy: 2613 m2 Kubatura: 17565,8 m3
Zadanie:
Projekt konstrukcyjny, budowlany i wykonawczy (obliczenia statyczne, rysunki w CAD, nadzór budowlany)
Rozwiązanie:
System tradycyjny, konstrukcja żelbetowo-szkieletowa, monolityczna, wyższe kondygnacje z pustaków Porotherm oraz płyt stropowych żelbetowych w systemie Filigran, dach w konstrukcji drewnianej, krycie dachówką ceramiczną.

 


Cementownia ‘Eastver’


2005-2007
Khursaniyah, SA
 • Inwestor

Eastern Province Cement Company EPCC, SA

 • Architekt/Zleceniodawca

Krupp Polysius AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Neu Beckum, Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- nadzory budowlane
- kontrola jakości

 • Opis projektu

System dostawy materiałów surowych, kruszarnia, silosy surowca, młyny surowca, piec obrotowy, wieża kalcynacyjna, chłodnia klinkieru, młyny klinkieru, silosy klinkieru, systemy transportowe, stacja załadunku.
Zadanie:
Budowa Nowej Linii Produkcji Klinkieru Nr 3 o wydajności 3’500 ton na dzień. Nadzór nad wykonaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych w Cementowni EASTVER w Khursaniyah, Eastern Province, Arabia Saudyjska,
Rozwiązanie:
Wsparcie i konsultacje kierownictwa budowy, organizacja i prowadzenie korespondencji, obserwacja, nadzór i kontrola jakości nad wykonywaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych, wyjaśnianie rozbieżności, rejestracja wszelkich zmian i modyfikacji wraz ze wskazaniem przyczyn, systematyczna kontrola czasu realizacji i harmonogramów wraz z raportowaniem powodów opóźnień i osób za nie odpowiedzialnych, nadzór postępu robót firmy wykonawczej GAMA, wyszukiwanie błędów w dokumentacji technicznej dostarczonej przez firmę POLYSIUS., Udział w naradach na budowie i dostarczanie rozwiązań zastępczych w sytuacjach, które tego wymagają.

 


Cementownia ‘Yamaver 5’


2006-2007, Riyadh, SA
 • Inwestor

YAMAMA Saudi Cement Company YSCC, SA

 • Architekt/Zleceniodawca

Krupp Polysius AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Neu Beckum, Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- nadzory budowlane
- kontrola jakości

 • Opis projektu

System dostawy materiałów surowych, kruszarnia, silosy surowca, młyny surowca, piec obrotowy, wieża kalcynacyjna, chłodnia klinkieru, młyny klinkieru, silosy klinkieru, systemy transportowe, stacja załadunku.
Zadanie:
Budowa Nowej Fabryki Granulacji Klinkieru oraz Linii Produkcji Klinkieru Nr 7 o wydajności 10’00 ton na dzień. Nadzór nad wykonaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych w Cementowni YAMAVER w Riyadh, Arabia Saudyjska.
Rozwiązanie:
Wsparcie i konsultacje kierownictwa budowy, organizacja i prowadzenie korespondencji, obserwacja, nadzór i kontrola jakości nad wykonywaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych, wyjaśnianie rozbieżności, rejestracja wszelkich zmian i modyfikacji wraz ze wskazaniem przyczyn, systematyczna kontrola czasu realizacji i harmonogramów wraz z raportowaniem powodów opóźnień i osób za nie odpowiedzialnych, nadzór postępu robót firmy wykonawczej GAMA, wyszukiwanie błędów w dokumentacji technicznej dostarczonej przez firmę POLYSIUS., Udział w naradach na budowie i dostarczanie rozwiązań zastępczych w sytuacjach, które tego wymagają.

 


Centrum Handlowe ‘Kaufland’


2000-2001, Legnica, PL
 • Inwestor

Kaufland Polska, Wrocław, PL

 • Architekt/Zleceniodawca

Immpresio sp. z o.o., Wrocław

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- nadzór budowlany

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 6500 m2 Powierzchnia zabudowy: 5500 m2 Kubatura: 40000 m3
Zadanie:
Projekt wykonawczy konstrukcji nośnej budynku supermarketu (hali), zbiorników przeciwpożarowych i kanałów energetycznych.
Rozwiązanie:
Dokumentacja wykonawcza szkieletowej konstrukcji żelbetowej i sprężonej (System HAHO). Slupy i płatwie – żelbetowe, główne dźwigary w technologii strunobetonu. Ściany zewnętrzne z płyt ocieplanych prefabrykowanych żelbetowych wielowarstwowych; zewnętrzna konstrukcja zadaszeń i montowania reklamy w konstrukcji stalowej. Cześć pietra biurowego w konstrukcji żelbetowej. Zbiornik na wodę i kanały z mediami – konstrukcja żelbetowa.


Centrum Handlowe ‘Szalony Max’


2001, Wałbrzych, PL
 • Inwestor

PRP Sp. z o.o.,Wrocław, PL

 • Architekt/Zleceniodawca:

Borys Pudelewicz

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- nadzór budowlany
- projekt budowlany

 • Opis projektu

Powierzchnia uzytkowa: 6500 m2 Powierzchnia zabudowy: 2500 m2 Kubatura: 20000 m3
Zadanie:
Projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę całej konstrukcji nośnej (fundamenty, hala sklepowa z parkingiem dachowym, rampy najazdowe, szkieletowa konstrukcja żelbetowa 3-piętrowego budynku głównego).
Rozwiązanie:
Obliczenia statyczne, optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych dla: – szkieletowej konstrukcji żelbetowej (rysunki szalunkowe i zbrojeniowe), – konstrukcji stalowej hali i klatek schodowych (rysunki warsztatowe i montażowe) – konstrukcji drewnianej dachu (dźwigary klejone). Nadzory na budowie (nadzór autorski i inwestorski)


Budynek B-4, Wydzial Mechaniczny i Zarzadzania Politechniki Wrocławskiej


2000, Wrocław, PL
 • Inwestor

Politechnika Wrocławska

 • Architekt/Zleceniodawca:

Politechnika Wrocławska

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław (generalny projektant)
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein

 • Zakres projektu

- projekt konkursowy z biurem arch. WW-Projekt, 1-sze miejsce
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- nadzór autorski

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa : 12 000m2; Powierzchnia całkowita: 3 500m2 Kubatur: 50 000,m3
Zadanie:
Budowa nowego wielofunkcyjnego gmachu B-4 przy ul. Smoluchowskiego we Wrocławiu dla Wydziału Mechanicznego oraz Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Rozwiązanie:
Pierwsze miejsce w konkursie architektonicznym, Projekt budowlany wielobranżowy z pozwoleniem na budowę. Projekt wykonawczy wielobranżowy (architektura, konstrukcja, instalacje, wentylacja, klimatyzacja, co, instalacje elektryczne, przyłącza, drogi i place), nadzory autorskie. ARCHITEKTURA: budynek 2-członowy, 5-kondygnacyjny z atrium, wejściem narożnikowym i fasadą szklaną TWIN-FACE, sale wykładowe, seminaryjne i administracyjne, gabinety profesorów, 2 sale audiowizualne, sale komputerowe, laboratoria, biblioteka, szatnie, restauracja-bar, garaże podziemne. KONSTRUKCJA: Szkielet żelbetowy, słupowo-płytkowy, klatki schodowe i szyby windowe jako usztywnienie, płyta fundamentowa, nadbudówka-konstrukcja stalowa MEDIA: Kotłownia gazowa, klimatyzacja, instalacje elektryczne słabo i silnoprądowe (oświetlenie gniazdowe), instalacje telefoniczne, informacyjne, alarmowe, telewizyjne.


Hotel Radisson


1999-2001, Wrocław, PL
 • Inwestor

Radisson Polska

 • Architekt/Zleceniodawca:

Impressio Sp. z o.o., Wrocław

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ing.-Büro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- projekt budowlany
- nadzór budowlany

 • Opis projektu

Kompleks hotelowy składający się z 2-skrzydłowego budynku hotelowego z 2-poziomowym garażem podziemnym i dziedzińcem wewnętrznym.
W skład kompleksu wchodzą: 4-gwiazdkowy hotel Radisson. Hotel powstał na miejscu częściowo wyburzonego kompleksu Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zlokalizowanego przy ul. Purkiniego. Obiekt hotelowy ma siedem kondygnacji. Parter to  recepcje, sale konferencyjne, bar oraz restauracja. Na sześciu górnych kondygnacjach znajdują się pokoje hotelowe.
Zadanie:
Projekt konstrukcji nośnej budynku.
Rozwiązanie:
Żelbetowa konstrukcja  nośna budynku składa się z:
- żelbetowej płyty fundamentowej posadowionej na palach żelbetowych,
- 2 poziomów podziemnych garaży (pod budynkiem hotelu i pod dziedzińcem wewnętrznym) w konstrukcji żelbetowej
- żelbetowych słupów, ścian, tarcz, podciągów, klatek schodowych , szybów windowych oraz stropów o grubości 20 cm.
Przykrycia szybów windowych i klatek schodowych oraz zadaszenia nad wejściami do budynku i kondygnacja poddasza zaprojektowano i wykonano w konstrukcji stalowej.

 


Budynek Targów ‘Messe Basel Plus’, cześć ‘Eingang Nord’


1998, Basel, CH
 • Inwestor

Messe Basel Plus, Bazylea, CH

 • Architekt/Zleceniodawca

Gruner AG, Basel

 • Realizacja/Konstrukcja

Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- projekt budowlany
- żelbetowa konstrukcja nośna

 • Opis projektu

Powierzchnia uzytkowa: 3500,0 m2 Powierzchnia zabudowy: 1200 m2 Kubatura: 24000 m3
Zadanie:
Projekt budynku wejściowego: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Rozwiązanie:
Koncepcja ustroju nośnego, obliczenia statyczne i dynamiczne, optymalizacja rozwiązanie konstrukcyjnych, rysunki inżynierskie. konstrukcja żelbetowa i zespolona budynku głównego konstrukcja stalowa wieży wejściowej. Pełna dokumentacja wykonawcza: rysunki szalunkowe i zbrojeniowe oraz warsztatowe

 


Espacité Tower


1994, La Chaux de
Fond, CH
 • Inwestor

Investment – La Chaux de Fond

 • Architekt/Zleceniodawca:

Jacques Richter and Ignacio Dahl Rocha, Lausanne; Jakam AG

 • Realizacja/Konstrukcja

Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy

 • Opis projektu

Budynek wysoki w konstrukcji żelbetowo- stalowej; trzon komunikacyjny schodowo-windowy; oraz okrągła część stojący na słupach; 14 kondygnacji użytkowych, 60m wysokości.
Zadanie:
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej.
Rozwiązanie:
Stalowe słupy fasadowe nośne, okrągłe stropy zespolone z dźwigarami stalowymi rozłożonymi promieniście z okrągłym zwornikiem w środku. Konstrukcja stalowa 14-sto kondygnacyjnej klatki schodowej.


Hotel Delta Sherbrooke


1989, Sherbrooke, Ca
 • Inwestor

Delta Sherbrooke

 • Architekt/Zleceniodawca:

SM Group, CA

 • Realizacja/Konstrukcja

Inz. Zb.Sacharuk

 • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- nadzór autorski

 • Opis projektu

Wielofunkcyjne centrum kongresowo-usługowe, obejmujące budynek hotelowy ‘Delta’, jedenasto-kondygnacyjny i siedmio-kondygnacyjny bankowo-biurowy oraz centrum usługowo-handlowe.
Zadanie:
Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji nośnej.
Rozwiązanie:
Dokumentacja wykonawcza konstrukcji żelbetowej, szkieletowo-płytowej hotelu i budynku biurowo-bankowego; dwupoziomowy parking podziemny i konstrukcja stalowo-żelbetowa sal kongresowych oraz centrum usługowo-handlowego.