PROJEKTY W BUDOWNICTWIE

Hangar samolotowy dla samolotu A380 ‘Wide Wide Body’, Euroairport, Basel-Mülhausen


2008, Euroairport
Basel-Mulhause
 • Inwestor

Jet Aviation, Basel, CH

 • Architekt/Zleceniodawca

Losinger S.A., Basel

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- fabrykacja konstrukcji stalowej
- transport do Francji
- montaż

 • Opis projektu

Hangar ‘Wide Wide Body’ wykonano dla celów montażu końcowego samolotów typu Airbus A380, których części składowe są produkowane w zakładach Airbusa w Tuluzie i innych miastach we Francji. Hangar został zaprojektowany w postaci hali o wymiarach A=100m, B=110m, Hmax=33.0m obudowanej z trzech stron budynkami biurowymi, warsztatami, i magazynami. Konstrukcja dachu opiera się na 8 pylonach 4.0 x 3.50m h=24.0m. Brama frontowa sektorowa wraz z konstrukcja wsporcza rozsuwana na boki firmy Butzbach.
Zadanie:
Projekt wykonawczy konstrukcje stalowa hali głównej hangaru posadowionej na terenie sejsmicznym wraz z dokumentacją warsztatową. Fabrykacja konstrukcji stalowej hangaru. Transport konstrukcji na teren lotniska. Montaż konstrukcji stalowej.
Rozwiązanie:
Projekt wykonawczy obejmujący dobór i statykę detali oraz połączeń oraz dokumentację warsztatową wg standardów francuskich. Fabrykacja konstrukcji stalowej dachu z profili spawanych w Hucie Pokój w Polsce oraz fasad, bramy wjazdowej, suwnic i podestów roboczych oraz kurtyn p.poz. podwieszonych do dachu, passareli i schodów. Fabrykacja konstrukcji stalowej w wytwórniach w Polsce i w Niemczech. Transport samochodowy konstrukcji na teren lotniska. Scalenie kompletnej konstrukcji dachu na płycie posadzkowej hangaru. Montaż kompletnie zmontowanego dachu za pomocą wind hydraulicznych firmy VSL

 


Konstrukcja hali przemysłowej z profili zimnogiętych – CYNKMAL


1999-2000, Legnica, PL
 • Inwestor

Cynkmal Sp. z o.o., Legnica, PL

 • Architekt/Zleceniodawca

Cynkmal Sp. z o.o., Legnica, PL

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- nadzór budowlany

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 500 m2 Powierzchnia zabudowy: 500 m2 Kubatura: 2000 m3
Zadanie:
Systemowa konstrukcja nośna hali z elementów stalowych cienkościennych, zimnogiętych dla zakładów CYNKMAL w Legnicy.
Rozwiązanie:
Dokumentacja techniczna hali: obliczenia statyczne, rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej oraz fundamentów. System lekkich hal z profili zimnogiętych, Dobór obudowy i stolarki. Nadzór autorski i inwestorski.

 


Magazyn wysokiego składowania ‘FAEL-LEGRAND’


1998-1999
Ząbkowice Śląskie, PL
 • Inwestor

FAEL-Legrand, Ząbkowice Śl., PL

 • Architekt/Zleceniodawca

Impresio Sp. z o.o./FAEL-Legrand, Ząbkowice Śl., PL

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- projekt budowlany
- nadzór budowlay

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 8500 m2 Powierzchnia zabudowy: 7500 m2 Kubatura: 80000 m3
Zadanie:
Hala magazynowa wysokiego składowania na materiały elektryczne wraz z częścią administracyjną i socjalną, drogi i place, pompownia i zbiornik na wodę 750 m3, ogrodzenie. Kompleksowe wykonanie inwestycji obejmujące: projekt architektoniczny; projekt konstrukcyjny; projekt instalacji sanitarnych i wód opadowych projekt instalacji elektrycznych; projekt instalacji p.poż; projekt dróg i placów; projekt ogrodzenia.
Rozwiązanie:
Etapy projektowania:
- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Kompleksowe przygotowanie obliczeń statycznych i dokumentacji rysunkowej (CAD), uzgodnienia z urzędami. Koordynacja i wybór podwykonawców
- projekt wykonawczy budynku magazynowego, zbiorników, pompowni oraz dróg i placów i ogrodzenia wraz z infrastrukturą
- nadzory na budowie