PROJEKTY W BUDOWNICTWIE

Cementownia ‘Thalofa’, Thang Long Cement J.S.


2007-2009
Quang Ninh Prov., VN
 • Inwestor

Thang Long Cement J.S. Company, De E Village, Quang Ninh Province

 • Architekt/Zleceniodawca

Krupp Polysius AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Krupp Polysius AG, Neu Beckum

 • Zakres projektu

- nadzory budowlane
- kontrola jakości

 • Opis projektu

Budowa nowej cementowni
- nadzory budowlane,
- kontrola jakości


Cementownia ‘Yamaver 5’


2006-2007, Riyadh, SA
 • Inwestor

YAMAMA Saudi Cement Company YSCC, SA

 • Architekt/Zleceniodawca

Krupp Polysius AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Neu Beckum, Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- nadzory budowlane
- kontrola jakości

 • Opis projektu

System dostawy materiałów surowych, kruszarnia, silosy surowca, młyny surowca, piec obrotowy, wieża kalcynacyjna, chłodnia klinkieru, młyny klinkieru, silosy klinkieru, systemy transportowe, stacja załadunku.
Zadanie:
Budowa Nowej Fabryki Granulacji Klinkieru oraz Linii Produkcji Klinkieru Nr 7 o wydajności 10’00 ton na dzień. Nadzór nad wykonaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych w Cementowni YAMAVER w Riyadh, Arabia Saudyjska.
Rozwiązanie:
Wsparcie i konsultacje kierownictwa budowy, organizacja i prowadzenie korespondencji, obserwacja, nadzór i kontrola jakości nad wykonywaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych, wyjaśnianie rozbieżności, rejestracja wszelkich zmian i modyfikacji wraz ze wskazaniem przyczyn, systematyczna kontrola czasu realizacji i harmonogramów wraz z raportowaniem powodów opóźnień i osób za nie odpowiedzialnych, nadzór postępu robót firmy wykonawczej GAMA, wyszukiwanie błędów w dokumentacji technicznej dostarczonej przez firmę POLYSIUS., Udział w naradach na budowie i dostarczanie rozwiązań zastępczych w sytuacjach, które tego wymagają.

 


Cementownia ‘Eastver’


2005-2007
Khursaniyah, SA
 • Inwestor

Eastern Province Cement Company EPCC, SA

 • Architekt/Zleceniodawca

Krupp Polysius AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Neu Beckum, Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- nadzory budowlane
- kontrola jakości

 • Opis projektu

System dostawy materiałów surowych, kruszarnia, silosy surowca, młyny surowca, piec obrotowy, wieża kalcynacyjna, chłodnia klinkieru, młyny klinkieru, silosy klinkieru, systemy transportowe, stacja załadunku.
Zadanie:
Budowa Nowej Linii Produkcji Klinkieru Nr 3 o wydajności 3’500 ton na dzień. Nadzór nad wykonaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych w Cementowni EASTVER w Khursaniyah, Eastern Province, Arabia Saudyjska,
Rozwiązanie:
Wsparcie i konsultacje kierownictwa budowy, organizacja i prowadzenie korespondencji, obserwacja, nadzór i kontrola jakości nad wykonywaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych, wyjaśnianie rozbieżności, rejestracja wszelkich zmian i modyfikacji wraz ze wskazaniem przyczyn, systematyczna kontrola czasu realizacji i harmonogramów wraz z raportowaniem powodów opóźnień i osób za nie odpowiedzialnych, nadzór postępu robót firmy wykonawczej GAMA, wyszukiwanie błędów w dokumentacji technicznej dostarczonej przez firmę POLYSIUS., Udział w naradach na budowie i dostarczanie rozwiązań zastępczych w sytuacjach, które tego wymagają.

 


Cementownia ‘Kujawy’, Bielawy-Piechocin,PL


2003 / 2007
Bielawy-Piechocin, PL
 • Inwestor

- Lafarge

 • Architekt/Zleceniodawca

- Polysius

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- projekt wstępny

 • Opis projektu

Przygotowanie projektu wykonawczego jako podwykonastwo
- projekt wstepny,
- przygotowanie danych technologicznych


Cementownia ‘Podgrodzie’


2001-2002
Raciborowice, PL
 • Inwestor

„KLOESTERS” Sp. z o.o., Wrocław, PL

 • Architekt/Zleceniodawca

Allmineral AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt przetargowy

 • Opis projektu

Cementownia o produkcji dziennej 3500 ton cementu.
Zadanie:
Etap 1- Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu, projekt ochrony środowiska, system dostawy materiałów surowych, kruszarnia, silosy cementu, stacja załadunku cementu.
Rozwiązanie:
Generalny projektant. Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę. Projekt budowlany wielobranżowy: branża architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, przyłącza i sieci zewnętrzne (wod-kan, odprowadzenie wód deszczowych, elektryczna, telefoniczna, grzewcza) sieci wewnętrzne (instalacja sanitarna, ogrzewanie, wentylacja, sprężone powietrze, system hydrantów p.poż, elektryczna silno i niskoprądowa, telefoniczna, przeciwporażeniowa, ochronna, telewizja przemysłowa, system usuwania odpadów)