PROJEKTY W BUDOWNICTWIE

Szkoła inżynierska – ECAM Schiltigheim


2012, Schiltigheim, F
 • Inwestor

ECAM, Strasbourg

 • Architekt/Zleceniodawca:

Bilfinger+Berger GmbH, Freiburg, DE

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein

 • Zakres projektu

- wykonastwo
- roboty budwlane

 • Opis projektu

Zadanie:
Wykonanie robót stanu surowego dwóch nowych budynków Szkoły Inżynierskiej ECAM w miejscowości Schiltigheim koło Strasburga. Wykonanie wykopów wraz z instalacjami, konstrukcji żelbetowych, murowych i stalowych.
Rozwiązanie:
Mobilizacja brygad roboczych (3 brygady – cieśli, zbrojarzy, betonniarzy – 15 osób). Analiza projektów, organizacja placu budowy, kierownictwa budowy, sprzętu i narzędzi oraz biura i hotelu dla pracowników. Organizacja spływu i składowania materiałów. Harmonogram prac, kontrala jakości, sprawy formalne w urzedach francuskich. Odbiory i rozlicznie robót.

 


Centrum Naukowej Informacji Medycznej – Akademia Medyczna


2008, Wrocław, PL
 • Inwestor

Akademia Medyczna, Wrocław

 • Architekt/Zleceniodawca:

Heinle Wischer Partner GbR, Dresden; Akademia Medyczna, Wrocław

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein

 • Zakres projektu

- projekt konkursowy z biurem arch. HWP Dresden (pierwsze miejsce)
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 15 500m2; lokalizacja: zbieg ulic Mikulicza i Marcinkowskiego
Budynek biblioteki w konstrukcji żelbetowej ze stropami i podciągami sprężonymi wylewanej na mokro z jednym poziomem garaży podziemnych. Sale wykładowe i seminaryjne, duża sala konferencyjna i biblioteka.
Zadanie:
Kompleksowe wykonanie projektu konstrukcyjnego budynku.
Rozwiązanie:
Wykonanie projektu konstrukcji nośnej żelbetowej budynku w trzech fazach: projekt konkursowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy. Zakres opracowania: fundamenty – płyta fundamentowa, częściowo wzmocniona palami jet-grounding
system nośny: szkielet żelbetowy, składający się z trzonów schodowych i szybów windowych, słupów, belek i podciągów, stropów i ścian usztywniających żelbetowych i sprężonych; konstrukcja specjalna: żelbetowe wiszące i stropy żelbetowe podwieszone, konstrukcje stalowe podporowe pod system centrali klimatyzacyjnych

 


Biblioteka Nauk Scisłych Politechniki Wroclawskie


2007, Wrocław, PL
 • Inwestor

Politechnika Wrocławska

 • Architekt/Zleceniodawca

- Heinle Wischer Partner GbR, Dresden
- Poltechnika Wrocławska, Wrocław

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein

 • Zakres projektu

- projekt konkursowy z biurem arch. HWP Dresden (pierwsze miejsce)
- projekt budowlany (pozwolenie na budowę)
- projekt wykonawczy
- nadzory budowlane

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 14 000m2; lokalizacja: Plac Grunwaldzki, kampus główny Politechniki Wrocławskiej
Budynek trój-członowy (zwornik zamykający budynki D1 i D2) z przejazdem pod częścią środkową; jeden poziom garaży podziemnych. Funkcje budynku: regionalne centrum informatyki, biblioteka Politechniki Wrocławskiej, pomieszczenia administracyjne i reprezentacyjne.
Zadanie:
Kompleksowe wykonanie projektu konstrukcyjnego budynku.
Rozwiązanie:
Wykonanie projektu konstrukcji nośnej żelbetowej budynku w trzech fazach: projekt konkursowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy. Zakres opracowania:
fundamenty: płyta fundamentowa, częściowo wzmocniona palami jet-grounding; projekt zabezpieczenia budynków sąsiednich; konstrukcja by-pass’u dla magistrali ciepłowniczej
system nośny: szkielet żelbetowy, składający się z trzonów schodowych i szybów windowych, słupów, belek i podciągów, stropów i ścian usztywniających żelbetowych; konstrukcja specjalna: stropy żelbetowe podwieszone, schody stalowe, konstrukcja przejazdu pod częścią B, konstrukcje stalowe podporowe pod system centrali klimatyzacyjnych budynku.


Budynek B-4, Wydzial Mechaniczny i Zarzadzania Politechniki Wrocławskiej


2000, Wrocław, PL
 • Inwestor

Politechnika Wrocławska

 • Architekt/Zleceniodawca:

Politechnika Wrocławska

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław (generalny projektant)
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein

 • Zakres projektu

- projekt konkursowy z biurem arch. WW-Projekt, 1-sze miejsce
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- nadzór autorski

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa : 12 000m2; Powierzchnia całkowita: 3 500m2 Kubatur: 50 000,m3
Zadanie:
Budowa nowego wielofunkcyjnego gmachu B-4 przy ul. Smoluchowskiego we Wrocławiu dla Wydziału Mechanicznego oraz Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Rozwiązanie:
Pierwsze miejsce w konkursie architektonicznym, Projekt budowlany wielobranżowy z pozwoleniem na budowę. Projekt wykonawczy wielobranżowy (architektura, konstrukcja, instalacje, wentylacja, klimatyzacja, co, instalacje elektryczne, przyłącza, drogi i place), nadzory autorskie. ARCHITEKTURA: budynek 2-członowy, 5-kondygnacyjny z atrium, wejściem narożnikowym i fasadą szklaną TWIN-FACE, sale wykładowe, seminaryjne i administracyjne, gabinety profesorów, 2 sale audiowizualne, sale komputerowe, laboratoria, biblioteka, szatnie, restauracja-bar, garaże podziemne. KONSTRUKCJA: Szkielet żelbetowy, słupowo-płytkowy, klatki schodowe i szyby windowe jako usztywnienie, płyta fundamentowa, nadbudówka-konstrukcja stalowa MEDIA: Kotłownia gazowa, klimatyzacja, instalacje elektryczne słabo i silnoprądowe (oświetlenie gniazdowe), instalacje telefoniczne, informacyjne, alarmowe, telewizyjne.