PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2007, Wrocław, PL
  • Inwestor

Politechnika Wrocławska

  • Architekt/Zleceniodawca

- Heinle Wischer Partner GbR, Dresden
- Poltechnika Wrocławska, Wrocław

  • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein

  • Zakres projektu

- projekt konkursowy z biurem arch. HWP Dresden (pierwsze miejsce)
- projekt budowlany (pozwolenie na budowę)
- projekt wykonawczy
- nadzory budowlane

  • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 14 000m2; lokalizacja: Plac Grunwaldzki, kampus główny Politechniki Wrocławskiej
Budynek trój-członowy (zwornik zamykający budynki D1 i D2) z przejazdem pod częścią środkową; jeden poziom garaży podziemnych. Funkcje budynku: regionalne centrum informatyki, biblioteka Politechniki Wrocławskiej, pomieszczenia administracyjne i reprezentacyjne.
Zadanie:
Kompleksowe wykonanie projektu konstrukcyjnego budynku.
Rozwiązanie:
Wykonanie projektu konstrukcji nośnej żelbetowej budynku w trzech fazach: projekt konkursowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy. Zakres opracowania:
fundamenty: płyta fundamentowa, częściowo wzmocniona palami jet-grounding; projekt zabezpieczenia budynków sąsiednich; konstrukcja by-pass’u dla magistrali ciepłowniczej
system nośny: szkielet żelbetowy, składający się z trzonów schodowych i szybów windowych, słupów, belek i podciągów, stropów i ścian usztywniających żelbetowych; konstrukcja specjalna: stropy żelbetowe podwieszone, schody stalowe, konstrukcja przejazdu pod częścią B, konstrukcje stalowe podporowe pod system centrali klimatyzacyjnych budynku.