PROJEKTY W BUDOWNICTWIE

Zespół biur projektowych Polswiss Group, projektuje obiekty dla budownictwa lądowego i wodnego. Zasadą działania zespołów projektowych jest ściśła współpraca z klientem oraz z branżami ze sobą związanymi (architekci, konstruktorzy, instalatorzy, akustycy, automatycy), jak również z firmami wykonawczymi, i z urzędami.
Szuka rozwiązań projektowych, które wspierają kreatywne wizje każdego z uczestników procesu projektowego.
Zespół potrafi usprawnić proces projektowania i zminimalizować ryzyko kosztownych zmian projektowych na późniejszym etapie realizacji. Zarządzając projektami, zespoły koncentrują się szczególnie na jakosci opracowań projektu i na koordyncji wspolpracujacych podmiotow, mając na uwadze wspieranie inwestora, przestrzeganie założeń budżetu, urzeczywistnienie wizji projektowych architekta i realizacji harmonogramu wykonawcy.
Podstawowe obszary dzialania biur:

branża konstrukcyjna
 • planowanie architektoniczne, projekty konstrukcyjne, projekty instalacyjne, projekty drogowe
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych
 • kosztorysowanie, anylizy finansowe
automatyka budynku i energia odnawialna
 • projektowanie systemów automatyki budynku
 • doradztwo i projektowanie w zakrsie energii odnawialnej

 1. PLANOWANIE I BADANIE OPTYMALNEJ REALIZACJI PROJEKTOW
 2. Polswiss Group wykonuje zadania z zakresu planowania inwestycji i inwestora zastępczego. Do podstawowych uslug zakresu planowania należą plany zabudowy, inwentaryzacje, projekty koncepcyjne, studia wykonalności, biznesplany, wystąpienia o warunki zabudowy, uzgodnienia i pozwolenia, kampanie informacyjne dotycze danej inwestycji.
  Biura Polswiss Group współpracują ze znanymi biurami architektonicznymi, tak w kraju ( Impressio, Z.Walas Arch., W.Bieniasz-Nicholson Arch., W.Pretki Arch) jak i za granicą (Ch. Kerez, Heinle Wisher+Partner, Ernst Basler+Partner AG).
  Realizacje prac budowlanych do projektów Polswiss Group robiły takie firmy wykonawcze jak: JPContrakting, Mostostal, FSC, Wrobis, Integer, Bilfinger Berger, SpecBau, TP-elbud, 2WaysPolska, ABB, Foening.

  Zapraszamy do współpracy.


 3. PROJEKTOWANIE
 4. „Każdy dzień pracy z naszymi klientami daje zarówno możliwość zaprezentowania naszej wiedzy i doświadczenia zawodowego jak i poznania czegoś nowego, rozwijania naszej wyobraźni i rozszerzenia profesionalnej praktyki zawodowej.”

  branża konstrukcyjna

  Biura Polswiss Group (Polswiss-Projekt, Polswiss-Engineering, Polswiss-Service, Polswiss-Design i Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH) oprócz podstawowych usług projektowych w zakresie konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych, wykonują także:

  • projektowanie konstrukcji sprężonych (stropy, mosty, zbiorniki) i prefabrykowanych
  • projektowanie konstrukcji stalowych specjalnych (hangary o rozpiętościach ponad 80.m, zbiorniki, silosy, konstrukcje zespolone)
  • projektowanie specjalistycznych konstrukcji żelbetowych (np konstrukcje żelbetowe bez dylatacji, betony szczelne)
  • projektowanie fundamentowania specjalnego /na palach, ściany szczelinowe, betonowanie pod wodą

  Do działalności Polswiss Group należy także przeprojektowywanie konstrukcji istniejących, projektowanie dobudowy nowych części obiektu w elastycznym połączeniu z istniejącą strukturą. Potrafimy doprojektowywać rozbudowy do obiektów budowanych powstałych wieki wcześniej, według wcześniejszych systemów, zapewniając im odpowiednie, bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne tak aby dobudowa sprostała uwarunkowaniom części istniejącej i gwarantowała funkcjonalność obiektu według nowych wymagań architektoniczno-konstrukcyjnych.

  automatyka budynku i energia odnawialna

  Polswiss Group dostarcza kompleksowe usługi związane z przygotowaniem
  i realizacją projektów w branży atomatyki budynków i energii odnawialenj:

  • wykonanie analizy projektu, lub istniejącego obiektu, pod kątem możliwych rozwiązań, wraz z oszacowaniem efektywności energetycznej proponowanych rozwiązań,
  • przygotowanie zoptymalizowanego projektu, wyłącznie w oparciu o najlepsze standardy automatyki budynków i przy wykorzystaniu sterowników renomowanych producentów,
  • uruchomienie systemu przez doświadczonych specjalistów wraz z pełnym przeszkoleniem i gwarancją niezawodności instalacji,
  • wykonywanie analiz efektywności i projektów instalacji fotowoltaicznych.

 5. NADZORY, KONTROLA JAKOŚCI, ODBIORY
 6. W ofercie usług Polswiss Group znajdują się nadzory i kontrola wykonawstwa w budownictwie w tym również budów międzynarodowych. Specjaliści w branży konstrukcyjnej i branżach instalacyjnych na zlecenie klienta nadzorują, wykonują kontrolę jakości i dokonują odbiorów technicznych obiektów inżynierskich i całych zakładów przemysłowych takich jak stalownie, cementownie, elektrownie, fabryki produkcyjne jak również obiektów mostowych i drogowych. Polswiss Group zdobyło doświadczenie w realizacji nadzorów budowlanych w krajach takich jak: Arabia Saudyjska, Chiny, Wietnam, Nigeria i Gwinea.


 7. PARTNERSTWO
 8. Polswiss Group jako zespół pięciu biur projektowo-usługowych bazuje na ścisłej współpracy biur, zespołów i specjalistów. Bazowe wartości, na których zbudowana jest współpraca biur partnerskich to kompetencje, wzajemny szacunek, zaufanie, uczciwość, zaangażowanie, wytrwałość, identyfikacja z filozofią i celami firmy.
  Inicjatywa partnerstwa stanowiąca podstawę działania biur Polswiss Group została rozszerzona na partnerów zewnętrznych Grupy, architektów, konstruktorów, instalatorów, rzeczoznawców i innych specjalistów związanych z realizacją przedsięwzięć budowlanych oraz z działalnością międzynarodową firmy. Lata wspolpracy pozwolily poznac kompetentnych partnerow i stworzyc siec wspolpracujacych firm:

  • dystrybucja oprogramowania: CUBUS
  • planowanie i architektura: EBP, Heinle Wischer Partner
  • wykonastwo: Bilfinger, BMS, Huber Straub