PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Annual Archive
Categories

static analysis


2007-2008
Emmenbrücken, CH
  • Investor

Swiss-steel AG, Emmenbrücken, CH

  • Architect/Employer

Concast AG

  • Realization/Structure

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wroclaw
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Krakow

Continue reading


2007, IT
  • Investor

Gruppo Riva, Carono, IT

  • Employer/Architect

Concast AG, Zürich

  • Realization/Structure

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wroclaw
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Krakow

Continue reading