PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2008, Saarbrücken, DE

  • Inwestor

Saarstahl

  • Architekt/Zleceniodawca

Concast AG

  • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

  • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- nadzór budowlany

  • Opis projektu

Platforma lania stali / MSR Manipulator:
- projekt wykonawczy
- nadzór budowlany