PROJEKTY W BUDOWNICTWIE

Cementownia ‘Podgrodzie’


2001-2002
Raciborowice, PL
 • Inwestor

„KLOESTERS” Sp. z o.o., Wrocław, PL

 • Architekt/Zleceniodawca

Allmineral AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt przetargowy

 • Opis projektu

Cementownia o produkcji dziennej 3500 ton cementu.
Zadanie:
Etap 1- Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu, projekt ochrony środowiska, system dostawy materiałów surowych, kruszarnia, silosy cementu, stacja załadunku cementu.
Rozwiązanie:
Generalny projektant. Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę. Projekt budowlany wielobranżowy: branża architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, przyłącza i sieci zewnętrzne (wod-kan, odprowadzenie wód deszczowych, elektryczna, telefoniczna, grzewcza) sieci wewnętrzne (instalacja sanitarna, ogrzewanie, wentylacja, sprężone powietrze, system hydrantów p.poż, elektryczna silno i niskoprądowa, telefoniczna, przeciwporażeniowa, ochronna, telewizja przemysłowa, system usuwania odpadów)


Budynek B-4, Wydzial Mechaniczny i Zarzadzania Politechniki Wrocławskiej


2000, Wrocław, PL
 • Inwestor

Politechnika Wrocławska

 • Architekt/Zleceniodawca:

Politechnika Wrocławska

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław (generalny projektant)
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein

 • Zakres projektu

- projekt konkursowy z biurem arch. WW-Projekt, 1-sze miejsce
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- nadzór autorski

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa : 12 000m2; Powierzchnia całkowita: 3 500m2 Kubatur: 50 000,m3
Zadanie:
Budowa nowego wielofunkcyjnego gmachu B-4 przy ul. Smoluchowskiego we Wrocławiu dla Wydziału Mechanicznego oraz Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Rozwiązanie:
Pierwsze miejsce w konkursie architektonicznym, Projekt budowlany wielobranżowy z pozwoleniem na budowę. Projekt wykonawczy wielobranżowy (architektura, konstrukcja, instalacje, wentylacja, klimatyzacja, co, instalacje elektryczne, przyłącza, drogi i place), nadzory autorskie. ARCHITEKTURA: budynek 2-członowy, 5-kondygnacyjny z atrium, wejściem narożnikowym i fasadą szklaną TWIN-FACE, sale wykładowe, seminaryjne i administracyjne, gabinety profesorów, 2 sale audiowizualne, sale komputerowe, laboratoria, biblioteka, szatnie, restauracja-bar, garaże podziemne. KONSTRUKCJA: Szkielet żelbetowy, słupowo-płytkowy, klatki schodowe i szyby windowe jako usztywnienie, płyta fundamentowa, nadbudówka-konstrukcja stalowa MEDIA: Kotłownia gazowa, klimatyzacja, instalacje elektryczne słabo i silnoprądowe (oświetlenie gniazdowe), instalacje telefoniczne, informacyjne, alarmowe, telewizyjne.Zakład Produkcji rur i kształtek z PCW, Funke Polska Sp. z o.o.


1999-2000
Kondratowice, PL
 • Inwestor

Funke Polska Sp. z o.o.

 • Architekt/Zleceniodawca

- Impresio Sp. z o.o.
- Funke Polska Sp. z o.o.

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- generalny projektant
- projekt wielobranżowy
- nadzór budowlany

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 3500,0 m2 Powierzchnia zabudowy: 3000,0 m2 Kubatura: 20000,0 m3
Zadanie:
Budowa Zakładu Produkcyjnego Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych w Kondratowicach (opracowanie projektów Hali produkcyjnej, budynku biurowego, hali magazynowej, budynku trafostacji, silosów, dróg i placów, zbiorników ppoż.).
Rozwiązanie:
Kompleksowe wykonanie inwestycji: -decyzja o warunkach zabudowy -projekt zagospodarowania przestrzennego terenu -projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacje (sanitarne, deszczowe, elektryczne), system ppoż, wentylacja i ogrzewanie, -projekt rozbiórek -projekt dróg i placów, -nadzory: autorski i investorski, -oddanie obiektu do użytku