PROJEKTY W BUDOWNICTWIE

BUDOWNICTWO KOMERCYJNE
I UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

HOTELE I SALE KONFERENCYJNE
BIUROWCE
POZOSTAŁE OBOEKTY
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

BUDOWNICTWO
PRZEMYSŁOWE

CEMENTOWNIE
STALOWNIE
ZAKŁADY PRODUKCYJNE
HALE I HANGARY
SILOSY

BUDOWNICTWO INŻYNIERSKIE
W INFRASTRUKTURZE

MOSTY I KŁADKI
TUNELE
POZOSTAŁE OBOEKTY
INŻYNIERSKIE


Zakład produkcji mąki – budynki młynów Batiment 1 i 2, Sonoco Conakry


2012-2013, Conakry, GN
 • Inwestor

Batco Conakry, Gwinea

 • Architekt/Zleceniodawca

Batco Engineering Conakry

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
– wykonawstwo konstrukcji stalowej
– projekt koncepcyjny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- fabrykacja konstrukcji stalowej i jej transport do Conakry
- montaż konstrukcji stalowej wraz z obudowa w Conakry

 • Opis projektu

BudynekI młynów trzy-częściowe Batiment-1 i Batiment-2 do produkcji mąki dla zakładów Sonoco Conakry.
Zadanie:
Projekt i wykonawstwo dwóch trzy częściowych budynków młynów Batiment-1 i Batiment-2 w konstrukcji stalowej.
Rozwiązanie:
Projekt koncepcyjno-technologiczny budynku młynów, zaprojektowanie konstrukcji stalowej, projekt wykonawczy, dokumentacja warsztatowa; zlecenie i nadzór fabrykacji, organizacja transportu konstrukcji stalowej, nośnej budynku do Conakry; montaż konstrukcji wraz z odbiorami końcowymi; projekt i fabrykacja fasady i dachu oraz transport do Conakry, montaż fasady i dachu.

 


Silosy na zboże Sonoco Conakry


2012-2013, Conakry, GN
 • Inwestor

Sonoco Conakry, Gwine

 • Architekt/Zleceniodawca

Batco Engineering Conakry

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
– wykonawstwo konstrukcji stalowej
– projekt koncepcyjny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- fabrykacja konstrukcji stalowej i jej transport do Conakry
- montaż konstrukcji stalowej wraz z obudowa w Conakry

 • Opis projektu

Dwanaście silosów stalowych, prostokątnych o przekroju 3.85×3.85m i h=7.5m.
Zadanie:
Zaprojektowanie konstrukcji stalowej i wykonawstwo konstrukcji stalowej dwunastu silosów stalowych, prostokątnych na zboże dla budynku młynów fabryki Sonoco.
Rozwiązanie:
Projekt koncepcyjno-technologiczny silosów, projekt wykonawczy, dokumentacja warsztatowa; zlecenie i nadzór fabrykacji, organizacja transportu gotowych silosów do Conakry; montaż silosów wraz z odbiorami końcowymi.

 


Silosy na mąkę Sonoco Conakry


2012-2013, Conakry, GN
 • Inwestor

Sonoco Conakry, Gwine

 • Architekt/Zleceniodawca

Batco Engineering Conakry

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

– zaprojektowanie konstrukcji stalowej
– wykonawstwo konstrukcji stalowejv
– projekt koncepcyjny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- fabrykacja konstrukcji stalowej i jej transport do Conakry
- montaż konstrukcji stalowej wraz z obudowa w Conakry

 • Opis projektu

Sześć silosów stalowych, okrągłych o d=2.8m i h=9.8
Zadanie:
Zaprojektowanie konstrukcji stalowej i wykonawstwo konstrukcji stalowej sześciu silosów stalowych, okrągłych na mąkę dla budynku młynów fabryki Sonoco.
Rozwiązanie:
Projekt koncepcyjno-technologiczny silosów, projekt wykonawczy, dokumentacja warsztatowa; zlecenie i nadzór fabrykacji, organizacja transportu gotowych silosów do Conakry; montaż silosów wraz z odbiorami końcowymi.

 


Rozbudowa zakładów Batco ‚Atelier des armatures’


2012-2013, Conakry, GN
 • Inwestor

Batco Conakry, Gwinea

 • Architekt/Zleceniodawca

Batco Engineering Conakry, BMS Entzheim, F

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
– wykonawstwo konstrukcji stalowej
– projekt koncepcyjny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- fabrykacja konstrukcji stalowej i jej transport do Conakry
- montaż konstrukcji stalowej wraz z obudowa w Conakry

 • Opis projektu

Hala produkcyjna elementów konstrukcyjnych dla firmy Batco, Conakry.
Zadanie:
Zaprojektowanie konstrukcji stalowej i wykonawstwo konstrukcji stalowej hali produkcyjnej Atelier des armatures w konstrukcji stalowej.
Rozwiązanie:
Projekt koncepcyjno-technologiczny budynku hali produkcyjnej, projekt wykonawczy, dokumentacja warsztatowa; zlecenie i nadzór fabrykacji, organizacja transportu konstrukcji stalowej, nośnej budynku do Conakry; montaż konstrukcji wraz z odbiorami końcowymi; projekt i fabrykacja fasady i dachu oraz transport do Conakry, montaż fasady i dachu.

 


Zakłady produkcyjne ‘Rolls Royce Marine’


2009-2010, Gniew, PL
 • Inwestor

Rolls Royce Marine

 • Architekt/Zleceniodawca

ISG Europe

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
– zaprojektowanie konstrukcji żelbetowej
– przebudowa i rozbudowa zakładów produkcyjnych
- projekt wykonawczy
- nadzory budowlane

 • Opis projektu

Modernizacja i rozbudowa zakładu produkcyjnego Rolls Royce Marine w Gniewie pod Gdańskiem
Zadanie:
Modernizacja hali produkcyjnej, budowa nowej malarni, adaptacja i rozbudowa układu komunikacyjnego zakładu.
Rozwiązanie:
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej, żelbetowej i murowej; projekty mediów towarzyszących. Wymiana i wzmocnienie elementów stalowych istniejącej hali; nowe fundamenty blokowe pod maszyny, posadzka przemysłowa; kompletna konstrukcja nowej malarni; modernizacja fasady oraz doświetlenia hali malarni; system ogrzewania i wentylacji; niezbędne roboty remontowe (malowanie, zabezpieczenia antykorozyjne, wymiana okien).

 


Hangar samolotowy dla samolotu A380 ‘Wide Wide Body’, Euroairport, Basel-Mülhausen


2008, Euroairport
Basel-Mulhause
 • Inwestor

Jet Aviation, Basel, CH

 • Architekt/Zleceniodawca

Losinger S.A., Basel

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
– wykonawstwo konstrukcji stalowej
– projekt wykonawczy
- fabrykacja konstrukcji stalowej
- transport do Francji
- montaż

 • Opis projektu

Hangar ‘Wide Wide Body’ wykonano dla celów montażu końcowego samolotów typu Airbus A380, których części składowe są produkowane w zakładach Airbusa w Tuluzie i innych miastach we Francji. Hangar został zaprojektowany w postaci hali o wymiarach A=100m, B=110m, Hmax=33.0m obudowanej z trzech stron budynkami biurowymi, warsztatami, i magazynami. Konstrukcja dachu opiera się na 8 pylonach 4.0 x 3.50m h=24.0m. Brama frontowa sektorowa wraz z konstrukcja wsporcza rozsuwana na boki firmy Butzbach.
Zadanie:
Projekt wykonawczy konstrukcje stalowa hali głównej hangaru posadowionej na terenie sejsmicznym wraz z dokumentacją warsztatową. Fabrykacja konstrukcji stalowej hangaru. Transport konstrukcji na teren lotniska. Montaż konstrukcji stalowej.
Rozwiązanie:
Projekt wykonawczy obejmujący dobór i statykę detali oraz połączeń oraz dokumentację warsztatową wg standardów francuskich. Fabrykacja konstrukcji stalowej dachu z profili spawanych w Hucie Pokój w Polsce oraz fasad, bramy wjazdowej, suwnic i podestów roboczych oraz kurtyn p.poz. podwieszonych do dachu, passareli i schodów. Fabrykacja konstrukcji stalowej w wytwórniach w Polsce i w Niemczech. Transport samochodowy konstrukcji na teren lotniska. Scalenie kompletnej konstrukcji dachu na płycie posadzkowej hangaru. Montaż kompletnie zmontowanego dachu za pomocą wind hydraulicznych firmy VSL

 


EKO Hotel, Centrum konferencyjno-wystawowe


2008-2009, LAGOS, NI
 • Inwestor

ITB Engineering Ltd.

 • Architekt/Zleceniodawca:

ITB Engineering Ltd.

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ing.-Büro Z.Sacharuk GmbH.
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
– wykonawstwo konstrukcji stalowej
- projekt budowlany i wykon.
- dokumentacja warsztat.
- fabrykacja konstrukcji stalowej w PL i transport do Nigerii
- montaż w Lagos, Nigeria

 • Opis projektu

Rozbudowa istniejącego ECO-hotelu w Lagos o centrum konferencyjno-wystawowe. Budowla 2-kondygnacyjna, Parter i piwnice przeznaczone na garaż i utrzymanie ruchu, piętro składające się z hali widowiskowo-wystawowej o wysokości h=16.0m,  o rzucie eliptycznym obudowanej systemem mezanin.  Wymiary hali w osiach elipsy: 80 x 200m. Konstrukcja stalowa dachu obejmująca: kratownice głównie o rozpiętości L=45.0m w rozstawie co 9.0m, stężone kratownicami pośrednimi prostopadłymi do kratownic głównych co 6.00m; stalowa konstrukcje systemu zawieszenia dla dwóch ścian/kotar ruchomych; konstrukcje podestów i przejść serwisowych oraz konstrukcje wsporczą pod system klimatyzacji, instalacje elektryczne, system reflektorów i urządzeń audiowizualnych oraz o system zawieszenia stropów podwieszonych.
Zadanie:
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej dachu i konstrukcje zawieszenia ścian dzielących ruchomych.
Rozwiązanie:
Obliczenia konstrukcji, rysunki warsztatowe, fabrykacja konstrukcji stalowej w PL, transport drogowy i morski do Lagos. Montaż konstrukcji w Lagos.

 


Stalownia Swiss Steel ‘Von Moos’


2007-2008
Emmenbrücken, CH
 • Inwestor

Swiss-steel AG, Emmenbrücken, CH

 • Architekt/Zleceniodawca

Concast AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

– zaprojektowanie konstrukcji stalowej
konstrukcje nośne stalowe
- analizy statyczne
- wymiarowanie
- rysunki warsztatowe

 • Opis projektu

Wielopoziomowa konstrukcja stalowa wsporcza pod maszyny i palatformy robocze, wraz z systemem komunikacji pionowej
Zadanie:
Projekt konstrukcji stalowych pod urządzenia technologiczne.
Rozwiązanie:
Projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy, analizy statyczne i dynamiczne, rysunki inżynierskie i warsztatowe konstrukcji stalowej.

 


Cementownia ‘Yamaver 5’


2006-2007, Riyadh, SA
 • Inwestor

YAMAMA Saudi Cement Company YSCC, SA

 • Architekt/Zleceniodawca

Krupp Polysius AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Neu Beckum, Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

– zaprojektowanie konstrukcji stalowej
– zaprojektownaie konstrukcji żelbetowej
- nadzory budowlane
- kontrola jakości

 • Opis projektu

System dostawy materiałów surowych, kruszarnia, silosy surowca, młyny surowca, piec obrotowy, wieża kalcynacyjna, chłodnia klinkieru, młyny klinkieru, silosy klinkieru, systemy transportowe, stacja załadunku.
Zadanie:
Budowa Nowej Fabryki Granulacji Klinkieru oraz Linii Produkcji Klinkieru Nr 7 o wydajności 10’00 ton na dzień. Nadzór nad wykonaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych w Cementowni YAMAVER w Riyadh, Arabia Saudyjska.
Rozwiązanie:
Wsparcie i konsultacje kierownictwa budowy, organizacja i prowadzenie korespondencji, obserwacja, nadzór i kontrola jakości nad wykonywaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych, wyjaśnianie rozbieżności, rejestracja wszelkich zmian i modyfikacji wraz ze wskazaniem przyczyn, systematyczna kontrola czasu realizacji i harmonogramów wraz z raportowaniem powodów opóźnień i osób za nie odpowiedzialnych, nadzór postępu robót firmy wykonawczej GAMA, wyszukiwanie błędów w dokumentacji technicznej dostarczonej przez firmę POLYSIUS., Udział w naradach na budowie i dostarczanie rozwiązań zastępczych w sytuacjach, które tego wymagają.

 


Cementownia ‘Eastver’


2005-2007
Khursaniyah, SA
 • Inwestor

Eastern Province Cement Company EPCC, SA

 • Architekt/Zleceniodawca

Krupp Polysius AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Neu Beckum, Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- nadzory budowlane
- kontrola jakości

 • Opis projektu

System dostawy materiałów surowych, kruszarnia, silosy surowca, młyny surowca, piec obrotowy, wieża kalcynacyjna, chłodnia klinkieru, młyny klinkieru, silosy klinkieru, systemy transportowe, stacja załadunku.
Zadanie:
Budowa Nowej Linii Produkcji Klinkieru Nr 3 o wydajności 3’500 ton na dzień. Nadzór nad wykonaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych w Cementowni EASTVER w Khursaniyah, Eastern Province, Arabia Saudyjska,
Rozwiązanie:
Wsparcie i konsultacje kierownictwa budowy, organizacja i prowadzenie korespondencji, obserwacja, nadzór i kontrola jakości nad wykonywaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych, wyjaśnianie rozbieżności, rejestracja wszelkich zmian i modyfikacji wraz ze wskazaniem przyczyn, systematyczna kontrola czasu realizacji i harmonogramów wraz z raportowaniem powodów opóźnień i osób za nie odpowiedzialnych, nadzór postępu robót firmy wykonawczej GAMA, wyszukiwanie błędów w dokumentacji technicznej dostarczonej przez firmę POLYSIUS., Udział w naradach na budowie i dostarczanie rozwiązań zastępczych w sytuacjach, które tego wymagają.

 


Most wantowy na autostradzie A281


2004-2005, Bremen, DE
 • Inwestor

ARGE Schrägseilbrücke, Brema, DE

 • Architekt/Zleceniodawca

ARGE Schrägseilbrücke

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
- zaprojektowanie konstrukcji żelbetowej
– projekt wykonawczy
- projekt montażowy

  • Opis projektu

Geometria: -Los A ca 480 m -Los B ca 370 m -Konstrukcja stalowa ca 5`000.ton
Zadanie:
Dokumentacja wykonawcza konstrukcji stalowej i konstrukcji żelbetowej.
Rozwiązanie:
Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, rysunki szalunkowe i zbrojeniowe płyty jezdni, zestawienia i zamówienia materiałów, projekt montażu

 


Demontaż stalowego mostu kolejowego nad rzeką Nysą Łużycką


2006, Bogatynia, PL
 • Inwestor

Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW, PL

 • Architekt/Zleceniodawca:

opalnia Węgla Brunatnego TURÓW, PL

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- Inwentaryzacja wraz z wykonaniem dokumentacji istniejącej konstrukcji mostu

  • Opis projektu

Geometria: – 5-przęsłowa estakada po stronie polskiej – 1-przęsłowy most łukowy L ca 60 m – konstrukcja stalowa ca 180. ton
Zadanie:
Projekt demontażu kolejowego mostu stalowego zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej Kopalnia Węgla Brunatnego Turów – Kraftwerk (Niemcy). Inwentaryzacja stanu istniejącego, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki.
Rozwiązanie:
Inwentaryzacja wraz z wykonaniem dokumentacji istniejącej konstrukcji mostu. Wielowariantowy projekt koncepcyjny wraz z analizą techniczno-ekonomiczną rozbiórki konstrukcji stalowej. Projekt budowlany wybranej koncepcji demontażu wraz z projektem dróg dojazdowych i placów składowych, stanowisk roboczych. Projekt wykonawczy rozbiórki wraz z listą zdemontowanych elementów konstrukcji oraz wskazaniem sposobu utylizacji odpadów i terenu.

 


4 stalowe mosty kolejowe w ciągu linii kolejowej Hauptbahnhof – Ostbahnhof


2005, Berlin, DE
 • Inwestor

Bilfinger Berger AG, Berlin, DE

 • Architekt/Zleceniodawca

Bilfinger Berger AG

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. Z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej

 • Opis projektu

Geometria: 2 mosty dla linii S-Bahn L ca 20 m; 2 mosty dla linii Fern-Bahn L ca 20 m; Konstrukcja stalowa ca 50. ton
Zadanie:
Dokumentacja wykonawcza konstrukcji stalowej mostu.
Rozwiązanie:
Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej; zestawienia materiałów.

 


Cementownia ‘Podgrodzie’


2001-2002
Raciborowice, PL
 • Inwestor

„KLOESTERS” Sp. z o.o., Wrocław, PL

 • Architekt/Zleceniodawca

Allmineral AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

– zaprojektowanie konstrukcji stalowej
– zaprojektowanie konstrukcji żelbetowej
– projekt budowlany
- projekt przetargowy

 • Opis projektu

Cementownia o produkcji dziennej 3500 ton cementu.
Zadanie:
Etap 1- Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu, projekt ochrony środowiska, system dostawy materiałów surowych, kruszarnia, silosy cementu, stacja załadunku cementu.
Rozwiązanie:
Generalny projektant. Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę. Projekt budowlany wielobranżowy: branża architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, przyłącza i sieci zewnętrzne (wod-kan, odprowadzenie wód deszczowych, elektryczna, telefoniczna, grzewcza) sieci wewnętrzne (instalacja sanitarna, ogrzewanie, wentylacja, sprężone powietrze, system hydrantów p.poż, elektryczna silno i niskoprądowa, telefoniczna, przeciwporażeniowa, ochronna, telewizja przemysłowa, system usuwania odpadów)


Stalownia ‘Riva Caronno’


2007, Carono, IT
 • Inwestor

Gruppo Riva, Carono, IT

 • Architekt/Zleceniodawca

Concast AG, Zürich

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
konstrukcje nośne stalowe:
- analizy statyczne
- wymiarowanie
- rysunki warsztatowe

 • Opis projektu

Wielopoziomowa konstrukcja stalowa wsporcza pod maszyny i palatformy robocze, wraz z systemem komunikacji pionowej
Zadanie:
Projekt konstrukcji stalowych pod urządzenia technologiczne.
Rozwiązanie:
Projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy, analizy statyczne i dynamiczne, rysunki inżynierskie i warsztatowe konstrukcji stalowej.

 


Stalownia ‘Huta Warszawa ARCELOR’


2006, Warszawa, PL
 • Inwestor

Huta Warszawa ARCELOR

 • Architekt/Zleceniodawca

Huta Warszawa, Arcelor-Mittal

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z .o., Kraków

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
- projekt wykonawczy
- nadzór budowlany

 • Opis projektu

Adaptacja regionu schładzania kęsów stalowych.
Zadanie:
Projekt konstrukcji stalowych pod urządzenia technologiczne oraz konstrukcji żelbetowej wsporczej.
Rozwiązanie:
Projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy, analizy statyczne i dynamiczne, rysunki inżynierskie i warsztatowe konstrukcji stalowej, rysunki szalunkowe i zbrojeniowe konstrukcji żelbetowej. Realizacja budowy; podwykonawca konstrukcji stalowych: Hale stalowe Sp. z o.o.

 


Stalownia ‘Ascometal, Usine des Dunes’


2007-2008
Dunkierque, FR
 • Inwestor

Ascometal, Dunkierque, Fl

 • Architekt/Zleceniodawca

Concast AG

 • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z .o., Kraków

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
konstrukcje nośne stalowe:
- analizy statyczne
- wymiarowanie
- rysunki warsztatowe

 • Opis projektu

Wielopoziomowa konstrukcja stalowa wsporcza pod maszyny i palatformy robocze, wraz z systemem komunikacji pionowej
Zadanie:
Inwentaryzacja zużycia istniejącej linii technologicznej odlewania stali; projekt konstrukcji stalowych pod nową linę odlewania stali.
Rozwiązanie:
Projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy; analizy statyczne i dynamiczne, rysunki inżynierskie i warsztatowe konstrukcji stalowej.

 


Namiot widowiskowy dla ‘TV VIVA’


1999, Köln, DE
 • Inwestor

TV VIVA

 • Architekt/Zleceniodawca:

Sobolta, Köln

 • Realizacja/Konstrukcja

Poloswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
– projekt wykonawczy
- projekt warsztatowy i montażowy
- wysyłka konstrukcji do Köln

brak galerii zdjęć

 • Opis projektu

Konstrukcja stalowa namiotu widowiskowego dla telewizji, z uwzględnieniem pokrycia z poduszek powietrznych. Powierzchnia użytkowa: 1500m2; kubatura 8000m3.
Zadanie:
Wykonanie konstrukcji nośnej stalowej namiotu.
Rozwiązanie:
Projekt wykonawczy i warsztatowy, nadzór oraz kontrola fabrykacji elementów; transport do Köln

 


Zakład Produkcji rur i kształtek z PCW, Funke Polska Sp. z o.o.


1999-2000
Kondratowice, PL
 • Inwestor

Funke Polska Sp. z o.o.

 • Architekt/Zleceniodawca

- Impresio Sp. z o.o.
- Funke Polska Sp. z o.o.

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- generalny projektant
- projekt wielobranżowy
- nadzór budowlany

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 3500,0 m2 Powierzchnia zabudowy: 3000,0 m2 Kubatura: 20000,0 m3
Zadanie:
Budowa Zakładu Produkcyjnego Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych w Kondratowicach (opracowanie projektów Hali produkcyjnej, budynku biurowego, hali magazynowej, budynku trafostacji, silosów, dróg i placów, zbiorników ppoż.).
Rozwiązanie:
Kompleksowe wykonanie inwestycji: -decyzja o warunkach zabudowy -projekt zagospodarowania przestrzennego terenu -projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacje (sanitarne, deszczowe, elektryczne), system ppoż, wentylacja i ogrzewanie, -projekt rozbiórek -projekt dróg i placów, -nadzory: autorski i investorski, -oddanie obiektu do użytku

 


Konstrukcja hali przemysłowej z profili zimnogiętych – CYNKMAL


1999-2000, Legnica, PL
 • Inwestor

Cynkmal Sp. z o.o., Legnica, PL

 • Architekt/Zleceniodawca

Cynkmal Sp. z o.o., Legnica, PL

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
– zaprojektowanie konstrukcji żelbetowej
– projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- nadzór budowlany

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 500 m2 Powierzchnia zabudowy: 500 m2 Kubatura: 2000 m3
Zadanie:
Systemowa konstrukcja nośna hali z elementów stalowych cienkościennych, zimnogiętych dla zakładów CYNKMAL w Legnicy.
Rozwiązanie:
Dokumentacja techniczna hali: obliczenia statyczne, rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej oraz fundamentów. System lekkich hal z profili zimnogiętych, Dobór obudowy i stolarki. Nadzór autorski i inwestorski.

 


Magazyn wysokiego składowania ‘FAEL-LEGRAND’


1998-1999
Ząbkowice Śląskie, PL
 • Inwestor

FAEL-Legrand, Ząbkowice Śl., PL

 • Architekt/Zleceniodawca

Impresio Sp. z o.o./FAEL-Legrand, Ząbkowice Śl., PL

 • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej
– zaprojektowanie konstrukcji żelbetowej
- projekt wykonawczy
- projekt budowlany
- nadzór budowlay

 • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 8500 m2 Powierzchnia zabudowy: 7500 m2 Kubatura: 80000 m3
Zadanie:
Hala magazynowa wysokiego składowania na materiały elektryczne wraz z częścią administracyjną i socjalną, drogi i place, pompownia i zbiornik na wodę 750 m3, ogrodzenie. Kompleksowe wykonanie inwestycji obejmujące: projekt architektoniczny; projekt konstrukcyjny; projekt instalacji sanitarnych i wód opadowych projekt instalacji elektrycznych; projekt instalacji p.poż; projekt dróg i placów; projekt ogrodzenia.
Rozwiązanie:
Etapy projektowania:
- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Kompleksowe przygotowanie obliczeń statycznych i dokumentacji rysunkowej (CAD), uzgodnienia z urzędami. Koordynacja i wybór podwykonawców
- projekt wykonawczy budynku magazynowego, zbiorników, pompowni oraz dróg i placów i ogrodzenia wraz z infrastrukturą
- nadzory na budowie

 


Espacité Tower


1994, La Chaux de
Fond, CH
 • Inwestor

Investment – La Chaux de Fond

 • Architekt/Zleceniodawca:

Jacques Richter and Ignacio Dahl Rocha, Lausanne; Jakam AG

 • Realizacja/Konstrukcja

Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy

 • Opis projektu

Budynek wysoki w konstrukcji żelbetowo- stalowej; trzon komunikacyjny schodowo-windowy; oraz okrągła część stojący na słupach; 14 kondygnacji użytkowych, 60m wysokości.
Zadanie:
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej.
Rozwiązanie:
Stalowe słupy fasadowe nośne, okrągłe stropy zespolone z dźwigarami stalowymi rozłożonymi promieniście z okrągłym zwornikiem w środku. Konstrukcja stalowa 14-sto kondygnacyjnej klatki schodowej.