PROJEKTY W BUDOWNICTWIE

Most wantowy na autostradzie A281


2004-2005, Bremen, DE
 • Inwestor

ARGE Schrägseilbrücke, Brema, DE

 • Architekt/Zleceniodawca

ARGE Schrägseilbrücke

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- projekt montażowy

  • Opis projektu

Geometria: -Los A ca 480 m -Los B ca 370 m -Konstrukcja stalowa ca 5`000.ton
Zadanie:
Dokumentacja wykonawcza konstrukcji stalowej i konstrukcji żelbetowej.
Rozwiązanie:
Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, rysunki szalunkowe i zbrojeniowe płyty jezdni, zestawienia i zamówienia materiałów, projekt montażu

 


Demontaż stalowego mostu kolejowego nad rzeką Nysą Łużycką


2006, Bogatynia, PL
 • Inwestor

Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW, PL

 • Architekt/Zleceniodawca:

Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW, PL

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- Inwentaryzacja wraz z wykonaniem dokumentacji istniejącej konstrukcji mostu

  • Opis projektu

Geometria: – 5-przęsłowa estakada po stronie polskiej – 1-przęsłowy most łukowy L ca 60 m – konstrukcja stalowa ca 180. ton
Zadanie:
Projekt demontażu kolejowego mostu stalowego zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej Kopalnia Węgla Brunatnego Turów – Kraftwerk (Niemcy). Inwentaryzacja stanu istniejącego, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki.
Rozwiązanie:
Inwentaryzacja wraz z wykonaniem dokumentacji istniejącej konstrukcji mostu. Wielowariantowy projekt koncepcyjny wraz z analizą techniczno-ekonomiczną rozbiórki konstrukcji stalowej. Projekt budowlany wybranej koncepcji demontażu wraz z projektem dróg dojazdowych i placów składowych, stanowisk roboczych. Projekt wykonawczy rozbiórki wraz z listą zdemontowanych elementów konstrukcji oraz wskazaniem sposobu utylizacji odpadów i terenu.

 


4 stalowe mosty kolejowe w ciągu linii kolejowej Hauptbahnhof – Ostbahnhof


2005, Berlin, DE
 • Inwestor

Bilfinger Berger AG, Berlin, DE

 • Architekt/Zleceniodawca

Bilfinger Berger AG

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. Z o.o., Wrocław

 • Zakres projektu

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej

 • Opis projektu

Geometria: 2 mosty dla linii S-Bahn L ca 20 m; 2 mosty dla linii Fern-Bahn L ca 20 m; Konstrukcja stalowa ca 50. ton
Zadanie:
Dokumentacja wykonawcza konstrukcji stalowej mostu.
Rozwiązanie:
Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej; zestawienia materiałów.

 


Kładka w ciągu dr. woj. nr 786


2010, Kielce, PL
 • Inwestor

Miasto Kielce

 • Architekt/Zleceniodawca

Zarząd Dróg Miejskich w Kielcach

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- koncepcje architektoniczne
- uzgodnienia lokalizacyjne i sieciowe
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar i kosztorys inwestorski.

  • Opis projektu

Kładka żelbetowa nad drogą dwupasmową wojewódzką nr 786, dwuprzęsłowa długości całkowitej 41,5m i rozpiętości przęsła głównego 15,4m. Szerokość pomostu 3,4m.
Zadanie:
Projekt przejścia bezkolizyjnego pomiędzy kompleksem szpitalnym a pobliskiemi osiedlami mieszkaniowymi.
Rozwiązanie:
Kładkę zaproponowano w tradycyjnej technologii żelbetowej podpartą na dwóch słupach stalowych połączonych w fundamencie. Podporę pośrednią zlokalizowano na pasie rozdzielającym jezdnie. Architektura została dopasowana do miejskiej stylistyki.
Z powodu ograniczonej wolej przestrzeni w pobliżu lokalizacji zamiast pochylni zastosowano windy dla osób niepełnosprawnych.

 


Kładka nad rzeką Przemszą


2010, Będzin, PL
 • Inwestor

Urząd Miasta Będzin

 • Architekt/Zleceniodawca

Urząd Miasta Będzin

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- koncepcje architektoniczne
- uzgodnienia lokalizacyjne, sieciowe, RZGW i konserwatorskie
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar i kosztorys inwestorski.

  • Opis projektu

Kładka łukowa podwieszona, jednoprzęsłowa o rozpiętości 27.95m. Szerokość pomostu 3,4m. Dźwigary wykonane z drewna klejonego, pylon oraz wykończenie z drewna egzotycznego.
Zadanie:
Przeprawa przez rzekę Przemsza w okolicy gotyckiego zamku w Będzinie w ramach rewitalizacji Wzgórza Zamkowego.
Rozwiązanie:
Zaprojektowano kładkę nad rzeką z wygodną pochylnią od strony Zamku oraz pochylnię wraz ze schodami od strony Podzamcza. Z powoduwysokich wyników dla wody powodziowej konieczne było wyniesienie budowli wraz z przyczółkami znacząco ponad teren istniejący.

 


Kładka nad rzeką Muszynką


2010, Muszyna, PL
 • Inwestor

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

 • Architekt/Zleceniodawca

- Schmees & Lühn Sp. z o.o.
- Budownictwo Inżynieryjne z Drewna i Stali

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- uzgodnienia lokalizacyjne, sieciowe, RZGW
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar i kosztorys inwestorski.

  • Opis projektu

Kładka belkowa o rozpiętości 31.40m. Szerokość pomostu 3,5m. Dźwigary wykonane z drewna klejonego,pomost oraz wykończenie z drewna egzotycznego.
Zadanie:
Odbudowa kładki pieszej nad rzeką Muszynka zniszczonej na skutek powodzi w 2010r.
Rozwiązanie:
Zaprojektowano kładkę, w której pełne dźwigary drewniane stanowią jednocześnie konstrukcję balustrad. Dzięki temu zredukowano grubość konstrukcyjną kładki pod pomostem a co za tym idzie jej wyniesienie nad poziom przyległego terenu.

 


Most drogowy WD-19


2010, Lublin, PL
 • Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

 • Architekt/Zleceniodawca:

DHV Sp. z o.o.

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar robót

  • Opis projektu

Trójprzęsłowy most belkowy 18,0m + 32,0m +18,0m o konstrukcji betonowej sprężonej, dwujezdniowy o szerokości 2 x 14,9m
Zadanie:
Przeprowadzenie drogi Mełgiew – Lublin nad droga ekspresową S17/19.
Rozwiązanie:
Obliczenia statyczne oraz sprężenia dźwigarów. Rysunki do projektu budowlanego, rysunki szalunkowe, zbrojeniowe, trasy kabli. Opis konstrukcji i specyfikacje techniczne.

 


Most drogowy WD-18


2010, Lublin, PL
 • Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

 • Architekt/Zleceniodawca

DHV Sp. z o.o.

 • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

 • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar robót

  • Opis projektu

Dwuprzęsłowy most belkowy 28,0m +28,0m o konstrukcji betonowej sprężonej, jednojezdniowy o szerokości 12,8m.
Zadanie:
Przeprowadzenie drogi Świdnik – Wólka Lubelska nad droga ekspresową S17/19.
Rozwiązanie:
Obliczenia statyczne oraz sprężenia dźwigarów. Rysunki do projektu budowlanego, rysunki szalunkowe, zbrojeniowe, trasy kabli. Opis konstrukcji i specyfikacje techniczne.