PROJEKTY W BUDOWNICTWIE

Polswiss Group zrzesza firmy projektowe i budowlane założone i prowadzone przez dr. inż. Zbigniewa Sacharuka. Celem organizacji jest skumulowanie potencjału znajdującego się w niezależnych jednostkach dla realizacji złożonych i ambitnych zadań oraz zapewnienienia wysokich standardów technicznych i organizacyjnych. Członkowie Grupy mają nieograniczone możliwości w pozyskiwaniu klientów oraz samorozwoju, a działając solidarnie zapewniają sobie wsparcie, przepływ zleceń, ludzi i wiedzy.
Każde z biur oferuje klientom pełen zakres usług, przy czym każde z nich ma wypracowaną specjalizację. W każdym zleceniu dobierany jest zespół specjalistów w ramach biur Polswiss oraz współpracujących ekip branżowych, odpowiedni do zakresu projektu. Dzięki takiemu podejściu pracownicy w obrębie Grupy Polswiss, poza ogólna wiedzą, są wyspecjalizowani tematyce inżynierskiej i organizacyjnej.


INGENIEURBURO Z. Sacharuk GmbH z siedzibą w Münchenstein, w Szwajcarii (od 1993 r.) prowadzi działalność w zakresie:
 • realizacji zadań zagranicznych projektowych i wykonawczych, marketingu i kooperacji międzynarodowej (Europa, Afryka, Azja)
 • ekspertyz i doradztwa technicznego
 • projektowania konstrukcji inżynierskich
 • budownictwo specjalne obejmujące analizę posadowienia ciężkich obiektów przemysłowych i ich części składowych, takich jak młyny, stalownie, cementownie, fundamenty pod maszyny, systemy transportowe i magazynowe podziemne, mury oporowe, systemy
 • rozpoznania i wdrożenia nowoczesnych technologii w firmach Polswiss Group.

POLSWISS-DESIGN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu od 2013r. do 2020 – projekty w branży konstrukcyjnej oraz automatyki budynków i energii odnawialnej:
 • obiekty przemysłowe (hale, hangary, zakłady i budynki produkcyjne, magazyny, silosy, młyny)
 • obiekty użyteczności publicznej (szkoły, biblioteki, budynki Uniwersytetów, centra konferencyjne, biurowce)
 • obiekty mieszkaniowe (jedno i wielorodzinne domy mieszkalne)
 • projektowanie i wdrażanie systemów automatyki budynków dla wszelkiego rodzaju obiektów premysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych

POLSWISS-ENGINEERING Sp. z o.o. założony we Wrocławiu w 1999 r., przeniesiony do Krakowa w 2008r do 2016. realizuje:
 • obiekty inżynierskie takie jak mosty, kładki, tunele, wieże
 • posadowienie pośrednie budowli (pale wiercone, wbijane, ściany szczelinowe)
 • zabezpieczenie wykopów (ściany szczelne) i skarp
 • sprężone obiekty inżynierskie oraz użyteczności publicznej

POLSWISS-PROJEKT Sp. z. o.o. założony we Wrocławiu w 1998 r., 2013 – 2020 z siedzibą w Dzierżoniowie – projekty w branży instalacyjnej, konstrukcyjnej:
 • obiekty użyteczności publicznej (szkoły, biblioteki, budynki Uniwersytetów, centra konferencyjne, biurowce, multikina, hotele, garaże wielopoziomowe)
 • obiekty mieszkaniowe (jedno i wielorodzinne domy mieszkalne)
 • systemy kanalizacyjne i rozprowadzenia wody, wieże ciśnień

POLSWISS-SERVICE Sp. z. o.o. założony w 1999r. w Münchenstein w Szwajcarii, od 2010 – 2020. z siedzibą w Warszawie:
 • organizacja zagranicznych i krajowych grup wykonawczych oraz kompleksowych budów w zakresie prac żelbetowych, montażu konstrukcji stalowych i posadowienia
 • planowanie architektoniczne i konstrukcyjne we współpracy z pozostałymi filiami
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych związanych z budownictwem
 • nietypowe konstrukcje wysokie
 • optymalizacja konstrukcji stalowych, żelbetowych, sprężonych