PROJEKTY W BUDOWNICTWIE

Zbigniew Sacharuk – Dyrektor naczelny Polswiss Group
website: zbigniewsacharuk.polswiss.com.pl
blog: blog-zs.polswiss.com.pl

Pozycja w firmie:

 • Założyciel i główny udziałowiec Polswiss Group
 • Prezes Zarządu Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein, CH
 • Prezes Zarządu Polswiss Group; Warszawa, PL
 • Prezes Zarządu Polswiss Projekt, Polswiss Service, Polswiss Desig, PL

Paweł Byrski – Dyrektor techniczny
website: pawelbyrski.polswiss.com.pl
blog: blog-pb.polswiss.com.pl

Pozycja w firmie:

 • Udziałowiec w Polswiss-Engineering Sp z o.o.
 • Prezes Zarządu Polswiss-Engineering sp z o.o.; Krakow, PL
 • Dyrektor techniczny d/s projektowania i wykonastwa

Grażyna Rossa – Dyrektor operacyjny
website: grazynarossa.polswiss.com.pl
blog: blog-gr.polswiss.com.pl/

Pozycja w firmie:

 • Koordynator projektów Polswiss Group
 • Kierownik marketingu Polswiss Group
 • Kierownik Działu Kadr

Tomasz Kopczyk – Konsultant techniczny
website: tomaszkopczyk.polswiss.com.pl

Pozycja w firmie:

 • Konsultant projektów w dziedzinie automatyki
 • Doradca w sprawach automatyki przy oddawaniu obiektów do użytkowania
 • IT koordynator