PROJEKTY W BUDOWNICTWIE

Misja

Misja Polswiss Group to zrealizowanie zamierzeń klienta dla jego pełnej satysfakcji.
Realizowanie misji:
Rozpoznanie zamierzeń klienta, rzetelna konsultacja, wyjaśnienie spraw fachowych i formalnych planowanej inwestycji. Przygotowanie projektu i określenie problemów z nim związanych, w celu podjęcia najwłaściwszej decyzji dla planowanej inwestycji.


Wizja, cele i sposoby działania firmy

„Wydajność jest podstawą przetrwania, skuteczność jest podstawą sukcesu.” John C. Maxwell

Kapitałem naszej firmy są nasi ludzie.
Ich pro-aktywność, profesjonalizm, doświadczenie oraz rozwój osobisty i zawodowy – to wyznaczniki naszego sukcesu. Zespoły Polswiss Group przede wszystkim określają:

  • oczekiwania klienta
  • sposób dzialania w celu ulepszenia jakości usług
  • wagę pracy w zespole aby nagradzać za efektywność, odpowiedzialność, kreatywność i przedsiębiorczość
  • wcielają w życie podstawowe wartości etyczne – szacunek i gotowość do wzajemnej partnerskiej wspólpracy, identyfikowanie sie z firmą – i wartości fachowe zawodu profesionalnego inżyniera

Jakie wartości naszej misji są najważniejsze:

Motywem przewodnim działania Polswiss Group jest zintegrowanie inżynierów i projektantów w optymalne zespoły projektowe, umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału jednostek oraz pracy zespołowej w wytwarzaniu najwyższej jakości usług projektowych.