PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2010, Lublin, PL
  • Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

  • Architekt/Zleceniodawca

DHV Sp. z o.o.

  • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

  • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar robót

    • Opis projektu

Dwuprzęsłowy most belkowy 28,0m +28,0m o konstrukcji betonowej sprężonej, jednojezdniowy o szerokości 12,8m.
Zadanie:
Przeprowadzenie drogi Świdnik – Wólka Lubelska nad droga ekspresową S17/19.
Rozwiązanie:
Obliczenia statyczne oraz sprężenia dźwigarów. Rysunki do projektu budowlanego, rysunki szalunkowe, zbrojeniowe, trasy kabli. Opis konstrukcji i specyfikacje techniczne.