PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2010, Lublin, PL
  • Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

  • Architekt/Zleceniodawca:

DHV Sp. z o.o.

  • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

  • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar robót

    • Opis projektu

Trójprzęsłowy most belkowy 18,0m + 32,0m +18,0m o konstrukcji betonowej sprężonej, dwujezdniowy o szerokości 2 x 14,9m
Zadanie:
Przeprowadzenie drogi Mełgiew – Lublin nad droga ekspresową S17/19.
Rozwiązanie:
Obliczenia statyczne oraz sprężenia dźwigarów. Rysunki do projektu budowlanego, rysunki szalunkowe, zbrojeniowe, trasy kabli. Opis konstrukcji i specyfikacje techniczne.