PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2010, Muszyna, PL
  • Inwestor

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

  • Architekt/Zleceniodawca

- Schmees & Lühn Sp. z o.o.
- Budownictwo Inżynieryjne z Drewna i Stali

  • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

  • Zakres projektu

- uzgodnienia lokalizacyjne, sieciowe, RZGW
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar i kosztorys inwestorski.

    • Opis projektu

Kładka belkowa o rozpiętości 31.40m. Szerokość pomostu 3,5m. Dźwigary wykonane z drewna klejonego,pomost oraz wykończenie z drewna egzotycznego.
Zadanie:
Odbudowa kładki pieszej nad rzeką Muszynka zniszczonej na skutek powodzi w 2010r.
Rozwiązanie:
Zaprojektowano kładkę, w której pełne dźwigary drewniane stanowią jednocześnie konstrukcję balustrad. Dzięki temu zredukowano grubość konstrukcyjną kładki pod pomostem a co za tym idzie jej wyniesienie nad poziom przyległego terenu.