PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2010, Będzin, PL
  • Inwestor

Urząd Miasta Będzin

  • Architekt/Zleceniodawca

Urząd Miasta Będzin

  • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

  • Zakres projektu

- koncepcje architektoniczne
- uzgodnienia lokalizacyjne, sieciowe, RZGW i konserwatorskie
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar i kosztorys inwestorski.

    • Opis projektu

Kładka łukowa podwieszona, jednoprzęsłowa o rozpiętości 27.95m. Szerokość pomostu 3,4m. Dźwigary wykonane z drewna klejonego, pylon oraz wykończenie z drewna egzotycznego.
Zadanie:
Przeprawa przez rzekę Przemsza w okolicy gotyckiego zamku w Będzinie w ramach rewitalizacji Wzgórza Zamkowego.
Rozwiązanie:
Zaprojektowano kładkę nad rzeką z wygodną pochylnią od strony Zamku oraz pochylnię wraz ze schodami od strony Podzamcza. Z powoduwysokich wyników dla wody powodziowej konieczne było wyniesienie budowli wraz z przyczółkami znacząco ponad teren istniejący.