PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2010, Kielce, PL
  • Inwestor

Miasto Kielce

  • Architekt/Zleceniodawca

Zarząd Dróg Miejskich w Kielcach

  • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss Engineering Sp. z o.o., Kraków

  • Zakres projektu

- koncepcje architektoniczne
- uzgodnienia lokalizacyjne i sieciowe
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar i kosztorys inwestorski.

    • Opis projektu

Kładka żelbetowa nad drogą dwupasmową wojewódzką nr 786, dwuprzęsłowa długości całkowitej 41,5m i rozpiętości przęsła głównego 15,4m. Szerokość pomostu 3,4m.
Zadanie:
Projekt przejścia bezkolizyjnego pomiędzy kompleksem szpitalnym a pobliskiemi osiedlami mieszkaniowymi.
Rozwiązanie:
Kładkę zaproponowano w tradycyjnej technologii żelbetowej podpartą na dwóch słupach stalowych połączonych w fundamencie. Podporę pośrednią zlokalizowano na pasie rozdzielającym jezdnie. Architektura została dopasowana do miejskiej stylistyki.
Z powodu ograniczonej wolej przestrzeni w pobliżu lokalizacji zamiast pochylni zastosowano windy dla osób niepełnosprawnych.