PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2006, Bogatynia, PL
  • Inwestor

Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW, PL

  • Architekt/Zleceniodawca:

Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW, PL

  • Realizacja/Konstrukcja

Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

  • Zakres projektu

- Inwentaryzacja wraz z wykonaniem dokumentacji istniejącej konstrukcji mostu

    • Opis projektu

Geometria: – 5-przęsłowa estakada po stronie polskiej – 1-przęsłowy most łukowy L ca 60 m – konstrukcja stalowa ca 180. ton
Zadanie:
Projekt demontażu kolejowego mostu stalowego zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej Kopalnia Węgla Brunatnego Turów – Kraftwerk (Niemcy). Inwentaryzacja stanu istniejącego, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki.
Rozwiązanie:
Inwentaryzacja wraz z wykonaniem dokumentacji istniejącej konstrukcji mostu. Wielowariantowy projekt koncepcyjny wraz z analizą techniczno-ekonomiczną rozbiórki konstrukcji stalowej. Projekt budowlany wybranej koncepcji demontażu wraz z projektem dróg dojazdowych i placów składowych, stanowisk roboczych. Projekt wykonawczy rozbiórki wraz z listą zdemontowanych elementów konstrukcji oraz wskazaniem sposobu utylizacji odpadów i terenu.