PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


1998-1999
Ząbkowice Śląskie, PL
  • Inwestor

FAEL-Legrand, Ząbkowice Śl., PL

  • Architekt/Zleceniodawca

Impresio Sp. z o.o./FAEL-Legrand, Ząbkowice Śl., PL

  • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław

  • Zakres projektu

- projekt wykonawczy
- projekt budowlany
- nadzór budowlay

  • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa: 8500 m2 Powierzchnia zabudowy: 7500 m2 Kubatura: 80000 m3
Zadanie:
Hala magazynowa wysokiego składowania na materiały elektryczne wraz z częścią administracyjną i socjalną, drogi i place, pompownia i zbiornik na wodę 750 m3, ogrodzenie. Kompleksowe wykonanie inwestycji obejmujące: projekt architektoniczny; projekt konstrukcyjny; projekt instalacji sanitarnych i wód opadowych projekt instalacji elektrycznych; projekt instalacji p.poż; projekt dróg i placów; projekt ogrodzenia.
Rozwiązanie:
Etapy projektowania:
- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Kompleksowe przygotowanie obliczeń statycznych i dokumentacji rysunkowej (CAD), uzgodnienia z urzędami. Koordynacja i wybór podwykonawców
- projekt wykonawczy budynku magazynowego, zbiorników, pompowni oraz dróg i placów i ogrodzenia wraz z infrastrukturą
- nadzory na budowie