PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2009-2010, Gniew, PL
  • Inwestor

Rolls Royce Marine

  • Architekt/Zleceniodawca

ISG Europe

  • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

  • Zakres projektu

- przebudowa i rozbudowa zakładów produkcyjnych
- projekt wykonawczy
- nadzory budowlane

  • Opis projektu

Modernizacja i rozbudowa zakładu produkcyjnego Rolls Royce Marine w Gniewie pod Gdańskiem
Zadanie:
Modernizacja hali produkcyjnej, budowa nowej malarni, adaptacja i rozbudowa układu komunikacyjnego zakładu.
Rozwiązanie:
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej, żelbetowej i murowej; projekty mediów towarzyszących. Wymiana i wzmocnienie elementów stalowych istniejącej hali; nowe fundamenty blokowe pod maszyny, posadzka przemysłowa; kompletna konstrukcja nowej malarni; modernizacja fasady oraz doświetlenia hali malarni; system ogrzewania i wentylacji; niezbędne roboty remontowe (malowanie, zabezpieczenia antykorozyjne, wymiana okien).