PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2007-2008
Emmenbrücken, CH
  • Inwestor

Swiss-steel AG, Emmenbrücken, CH

  • Architekt/Zleceniodawca

Concast AG

  • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

  • Zakres projektu

konstrukcje nośne stalowe
- analizy statyczne
- wymiarowanie
- rysunki warsztatowe

  • Opis projektu

Wielopoziomowa konstrukcja stalowa wsporcza pod maszyny i palatformy robocze, wraz z systemem komunikacji pionowej
Zadanie:
Projekt konstrukcji stalowych pod urządzenia technologiczne.
Rozwiązanie:
Projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy, analizy statyczne i dynamiczne, rysunki inżynierskie i warsztatowe konstrukcji stalowej.