PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2001-2002
Raciborowice, PL
  • Inwestor

„KLOESTERS” Sp. z o.o., Wrocław, PL

  • Architekt/Zleceniodawca

Allmineral AG

  • Realizacja/Konstrukcja

- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

  • Zakres projektu

- projekt budowlany
- projekt przetargowy

  • Opis projektu

Cementownia o produkcji dziennej 3500 ton cementu.
Zadanie:
Etap 1- Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu, projekt ochrony środowiska, system dostawy materiałów surowych, kruszarnia, silosy cementu, stacja załadunku cementu.
Rozwiązanie:
Generalny projektant. Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę. Projekt budowlany wielobranżowy: branża architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, przyłącza i sieci zewnętrzne (wod-kan, odprowadzenie wód deszczowych, elektryczna, telefoniczna, grzewcza) sieci wewnętrzne (instalacja sanitarna, ogrzewanie, wentylacja, sprężone powietrze, system hydrantów p.poż, elektryczna silno i niskoprądowa, telefoniczna, przeciwporażeniowa, ochronna, telewizja przemysłowa, system usuwania odpadów)