PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2006-2007, Riyadh, SA
  • Inwestor

YAMAMA Saudi Cement Company YSCC, SA

  • Architekt/Zleceniodawca

Krupp Polysius AG

  • Realizacja/Konstrukcja

- Neu Beckum, Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH
- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków

  • Zakres projektu

- nadzory budowlane
- kontrola jakości

  • Opis projektu

System dostawy materiałów surowych, kruszarnia, silosy surowca, młyny surowca, piec obrotowy, wieża kalcynacyjna, chłodnia klinkieru, młyny klinkieru, silosy klinkieru, systemy transportowe, stacja załadunku.
Zadanie:
Budowa Nowej Fabryki Granulacji Klinkieru oraz Linii Produkcji Klinkieru Nr 7 o wydajności 10’00 ton na dzień. Nadzór nad wykonaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych w Cementowni YAMAVER w Riyadh, Arabia Saudyjska.
Rozwiązanie:
Wsparcie i konsultacje kierownictwa budowy, organizacja i prowadzenie korespondencji, obserwacja, nadzór i kontrola jakości nad wykonywaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych, wyjaśnianie rozbieżności, rejestracja wszelkich zmian i modyfikacji wraz ze wskazaniem przyczyn, systematyczna kontrola czasu realizacji i harmonogramów wraz z raportowaniem powodów opóźnień i osób za nie odpowiedzialnych, nadzór postępu robót firmy wykonawczej GAMA, wyszukiwanie błędów w dokumentacji technicznej dostarczonej przez firmę POLYSIUS., Udział w naradach na budowie i dostarczanie rozwiązań zastępczych w sytuacjach, które tego wymagają.