PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Archiwum
Kategorie


2000, Wrocław, PL
  • Inwestor

Politechnika Wrocławska

  • Architekt/Zleceniodawca:

Politechnika Wrocławska

  • Realizacja/Konstrukcja

- Polswiss-Projekt Sp. z o.o., Wrocław (generalny projektant)
- Polswiss-Engineering Sp. z o.o., Kraków
- Ingenieurbüro Z.Sacharuk GmbH, Münchenstein

  • Zakres projektu

- projekt konkursowy z biurem arch. WW-Projekt, 1-sze miejsce
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- nadzór autorski

  • Opis projektu

Powierzchnia użytkowa : 12 000m2; Powierzchnia całkowita: 3 500m2 Kubatur: 50 000,m3
Zadanie:
Budowa nowego wielofunkcyjnego gmachu B-4 przy ul. Smoluchowskiego we Wrocławiu dla Wydziału Mechanicznego oraz Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Rozwiązanie:
Pierwsze miejsce w konkursie architektonicznym, Projekt budowlany wielobranżowy z pozwoleniem na budowę. Projekt wykonawczy wielobranżowy (architektura, konstrukcja, instalacje, wentylacja, klimatyzacja, co, instalacje elektryczne, przyłącza, drogi i place), nadzory autorskie. ARCHITEKTURA: budynek 2-członowy, 5-kondygnacyjny z atrium, wejściem narożnikowym i fasadą szklaną TWIN-FACE, sale wykładowe, seminaryjne i administracyjne, gabinety profesorów, 2 sale audiowizualne, sale komputerowe, laboratoria, biblioteka, szatnie, restauracja-bar, garaże podziemne. KONSTRUKCJA: Szkielet żelbetowy, słupowo-płytkowy, klatki schodowe i szyby windowe jako usztywnienie, płyta fundamentowa, nadbudówka-konstrukcja stalowa MEDIA: Kotłownia gazowa, klimatyzacja, instalacje elektryczne słabo i silnoprądowe (oświetlenie gniazdowe), instalacje telefoniczne, informacyjne, alarmowe, telewizyjne.